Kontakt Flappe öffnen
Технологии

Интеграция на системите

Трябва ли да обработвате големи бази данни? Искате ли да подобрите качеството им и да минимизирате грешките при въвеждане? Искате ли да намалите оперативните си разходи, като и ръчното взаимодействие?

Тогава можете да се възползвате от създаването на EDI връзка с cargo-partner. EDI (електронен обмен на данни) е безопасен и лесен начин за автоматизиране на предаването на данни, намаляване на административното усилие и подобряване на качеството на данните.

Можем да осигурим лесна съвместимост и бърза интеграция с голямо разнообразие от формати и протоколи за данни. Нашият специален Competence Center създаде над 100 EDI връзки с клиенти и партньори. Ние покриваме от стандартизирани интерфейси, до решения, съобразени с конкретните нужди. Ние ще Ви ръководим и подкрепяме през целия процес, като започнем с задълбочен анализ на изискванията и ще Ви доведем до всички подробности за техническото изпълнение.

Как работи:

Компетентният ни екип за управление на веригата за доставки и интеграция ще проведе подробен анализ на изискванията и дефиниране на процеса, за да постигне общо разбиране за целите и процесите, които трябва да бъдат оптимизирани. В следващата стъпка екипът ни ще се свърже с вашия IT отдел да се определят съответните технически спецификации и да се изяснят подробностите относно транспортните протоколи и формати. Поддържаме широка гама от протоколи като HTTP, FTP и AS2, които позволяват лесно свързване на всички обичайни системи и ни позволяват да предлагаме различни формати за ERP и OLTP системи като CSV, XML, JSON, EDIFACT или VDA.