Kontakt Flappe öffnen
Управление на веригата за доставки

Управление на риска

Търсите надеждна система за управление и намаляване на рисковете по веригата на доставки?

Стратегиите и приложенията ни за управление на веригата за доставки осигуряват идеална основа за бързо, ефикасно и систематично справяне с нарушения и несъответствия.

Дори когато са спазени най-високите стандарти за безопасност, транспортните и логистичните процеси по природа са свързани с определени рискове. Прекъсванията в снабдителната верига могат да доведат до намалени приходи, ненужни разходи и влошаване на производството и разпространението. Ние сме разработили  стратегии и приложения за намаляване и реагиране на изключителни рискове и несъответствия по веригата на доставки. Ние предлагаме задълбочена подкрепа и консултации за подобряване на устойчивостта на Вашата верига за доставки.

Нашите услуги за управление на риска включват:

  • Допълнителна карго-застраховка
  • Управление на щети
  • Анализ на риска
  • Набор на персонала
  • Управление на финансите
  • Проактивно управление на изключенията
  • Алтернативни решения
  • Мониторинг и управление на веригата за доставки