Kontakt Flappe öffnen

cargo-partner GmbH Warunki świadczenia usług

1. Warunki

Uzyskanie dostępu do witryny internetowej znajdującej się pod adresem https://www.cargo-partner.com/ jest tożsame z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, a także wszystkich obowiązujących praw i przepisów, oraz przyjęcie odpowiedzialności za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów. W przypadku braku zgody na którykolwiek z poniższych warunków, korzystanie z niniejszej witryny lub uzyskanie do niej dostępu będzie niemożliwe. Materiały zawarte na tej witrynie są chronione prawem autorskim i prawem ochrony znaków towarowych.

2. Licencja użytkowania

 1. 1. cargo-partner GmbH udziela zezwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) z witryny internetowej firmy w celu osobistego, niekomercyjnego i tymczasowego przeglądania tych materiałów. Oznacza to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności, a ww. licencja nie uprawnia użytkownika do:
  1. modyfikowania lub kopiowania materiałów;
  2. używania materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego ich wyświetlania (zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych);
  3. podejmowania prób dekompilacji lub przeprowadzenia inżynierii wstecznej oprogramowania znajdującego się w witrynie internetowej cargo-partner GmbH;
  4. usuwania z materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach zastrzeżonych; ani do
  5. przekazywania materiałów innym osobom lub tworzenia kopii materiałów na dowolnym innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez cargo-partner GmbH w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania ww. materiałów lub po wypowiedzeniu przez cargo-partner GmbH niniejszej licencji, należy zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w posiadaniu użytkownika, niezależnie czy są w formie elektronicznej czy drukowanej.

3. Zastrzeżenia

 1. Materiały zamieszczone w witrynie internetowej cargo-partner GmbH są udostępniane „takie, jakie są”. cargo-partner GmbH nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje istnienie wszelkiej odpowiedzialności za inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw dotyczących własności intelektualnej lub innych praw.
   
 2. Ponadto, cargo-partner GmbH nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów zamieszczonych w należącej do firmy witrynie internetowej, ani żadnych gwarancji lub oświadczeń w inny sposób związanych z ww. materiałami lub stronami powiązanymi z niemniejszą witryną.
 3. Przesyłanie wiadomości do któregokolwiek z naszych serwerów za pośrednictwem witryny internetowej cargo-partner oznacza, że użytkownik zgadza się na następujące warunki:

  Materiał nie może zawierać żadnych elementów, które są niezgodne z prawem lub w inny sposób nie nadają się do publikacji
  Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia wszelkich uzasadnionych starań, aby przeprowadzić skanowanie materiału w poszukiwaniu wirusów, a także usunąć wszelkie wirusy lub inne szkodliwe czy niszczące elementy przed przesłaniem jakichkolwiek wiadomości lub dokumentów

4. Ograniczenia

Ani firma cargo-partner GmbH ani jej dostawcy w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za szkody wynikające z utraty danych lub zysków, albo też wystąpienia przerw w prowadzeniu działalności) powstałe w wyniku wykorzystania lub niemożności wykorzystania materiałów umieszczonych w witrynie internetowej cargo-partner GmbH, nawet jeśli cargo-partner GmbH lub autoryzowany przedstawiciel tej firmy został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do każdego użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Materiały udostępniane na stronie internetowej cargo-partner GmbH mogą zawierać błędy techniczne, drukarskie lub fotograficzne. cargo-partner GmbH nie gwarantuje, że materiały znajdujących się w witrynie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. cargo-partner GmbH może wprowadzać zmiany w materiałach udostępnianych w ramach swojej witryny internetowej w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia. cargo-partner GmbH nie zobowiązuje się jednak do aktualizowania ww. materiałów.

6. Hiperłącza

Firma cargo-partner GmbH nie dokonała przeglądu wszystkich witryn i stron, które zostały powiązane z jej własną witryną, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza w witrynie firmy nie oznacza żadnego poparcia cargo-partner GmbH dla powiązanej z nim witryny. Korzystanie z takich powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

cargo-partner GmbH może wprowadzać zmiany do niniejszych warunków świadczenia usług dotyczących witryny internetowej firmy w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z niniejszej witryny jest tożsame z wyrażeniem zgody na aktualną wersję tych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze zasady i warunki są regulowane oraz interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Austrii, a użytkownik w sposób nieodwołalny poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla tego państwa lub miejsca.

 

Polityka prywatności

Prywatność naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Firma cargo-partner GmbH wdrożyła politykę prywatności, której celem jest poszanowanie prywatności użytkowników w kontekście wszystkich informacji, które możemy zebrać za pośrednictwem naszej witryny internetowej https://www.cargo-partner.com/.

Informacje, które zbieramy

Dane rejestru

Każde odwiedziny w naszej witrynie powodują automatyczne zarejestrowanie na serwerach firmy standardowych danych dostarczonych przez przeglądarkę internetową danego użytkownika. Takie dane uważane są za „informacje nieidentyfikujące”, ponieważ nie wystarczają do zidentyfikowania użytkownika jako konkretnej osoby. Mogą obejmować adres IP komputera użytkownika (który zostanie zanonimizowany), informacje o rodzaju i wersji przeglądarki, z której korzysta, informacje o odwiedzanych stronach, godzinach i datach wizyt, czasie spędzonym na każdej stronie, a także inne szczegóły.

cargo-partner GmbH może również zbierać dane o urządzeniu, z którego korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu do witryny internetowej firmy. Dane te mogą obejmować informacje o rodzaju urządzenia, jego systemie operacyjnym, niepowtarzalnym identyfikatorze urządzenia czy jego ustawieniach, a także dane geolokalizacyjne. Zakres danych, które są zbierane, zależy od indywidualnych ustawień urządzenia i oprogramowania. Aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane cargo-partner GmbH przez producenta urządzenia lub dostawcę oprogramowania należy sprawdzić ich polityki dotyczące tych kwestii.

Dane osobowe

cargo-partner GmbH może poprosić użytkowników o takie dane osobowe jak:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu stacjonarnego/komórkowego

Te dane są uważane za „informacje identyfikujące”, ponieważ wystarczają do zidentyfikowania konkretnej osoby. cargo-partner GmbH prosi o podanie jedynie tych danych osobowych, które są istotne dla świadczenia danej usługi, i wykorzystuje jej wyłącznie w celu świadczenia lub ulepszania tej usługi.

Jak zbierane są informacje

cargo-partner GmbH zbiera informacje w sposób uczciwy i zgodny z prawem, za wiedzą i zgodą osób, których dotyczą dane. Firma informuje osoby, których dotyczą dane, dlaczego je zbiera i w jaki sposób będą wykorzystywane. Każda osoba, której dotyczą dane, może odrzucić prośbę cargo-partner GmbH o podanie ww. informacji, jednak musi pamiętać, że może to oznaczać, że bez dostępu do tych danych firma nie będzie w stanie zapewnić jej niektórych usług, z których chce skorzystać.

Wykorzystanie informacji

cargo-partner GmbH może wykorzystywać kombinacje informacji identyfikujących i nieidentyfikujących, aby lepiej zrozumieć, kim są osoby odwiedzające witrynę firmy, w jaki sposób korzystają z jej usług i jak firma może sprawić, aby ich doświadczenie kontaktu z witryną było w przyszłości jeszcze lepsze. cargo-partner GmbH nie ujawnia szczegółowych informacji tego typu, ale może udostępniać zagregowane i zanonimizowane wersje danych, na przykład w formie raportów na temat trendów dotyczących korzystania z witryny oraz zachowania klientów.

cargo-partner GmbH może wykorzystywać dane osobowe w celu kontaktowania się z użytkownikami w sprawie aktualizacji witryny i usług, a także przekazywania treści promocyjnych, które zdaniem firmy mogą zainteresować poszczególnych użytkowników. Rezygnacja z otrzymywania treści promocyjnych możliwa jest poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi „anulowania subskrypcji”, które są dołączone do wysyłanej korespondencji promocyjnej.

Przetwarzanie i przechowywanie danych

Dane osobowe, które zbiera cargo-partner GmbH, są przechowywane i przetwarzane w miejscu, w którym firma lub jej partnerzy, podmioty stowarzyszone i zewnętrzni dostawcy posiadają swoje siedziby i oddziały. cargo-partner GmbH przekazuje dane tylko w obrębie jurysdykcji, w ramach których obowiązują przepisy o ochronie danych, które odpowiadają zobowiązaniom firmy do ochrony prywatności jej użytkowników.

Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne w celu świadczenia usług lub ich udoskonalenia przez firmę w przyszłości. Podczas przechowywania danych osobowych cargo-partner GmbH chroni je w zakresie, w jakim pozwalają na to komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych, aby zapobiec ich utracie lub kradzieży, a także nie dopuścić do nieautoryzowanego ujawnienia, kopiowania, używania i modyfikowania danych lub uzyskania dostępu do nich przez nieautoryzowane osoby. Mimo to należy mieć świadomość, że żadna metoda elektronicznego przesyłania lub przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i firma nie może zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa danych.

Jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych lub gdy dane osobowe przestaną być istotne dla działań firmy, dane te zostaną usunięte z systemu w rozsądnym terminie.

Pliki cookie

cargo-partner GmbH wykorzystuje pliki „cookie” w celu zbierania informacji o użytkownikach witryny i ich aktywności w ramach witryny. Plik cookie to niewielkie pliki przechowywane przez witrynę firmy na komputerze użytkowników, do których witryna uzyskuje dostęp za każdym razem, gdy dany użytkownik ją odwiedza, dzięki czemu firma może lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z jej witryny. Pozwala to wyświetlać treści na podstawie określonych przez użytkowników preferencji. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w Polityce dotyczącej plików cookie firmy.

Dostęp stron trzecich do informacji

Korzystamy z usług stron trzecich w celu:

 • Śledzenia i analizy danych
 • Prowadzenia marketingu za pomocą wiadomości e-mail

Usługi te mogą uzyskiwać dostęp do danych firmy wyłącznie w celu wykonywania określonych zadań w jej imieniu. cargo-partner GmbH nie udostępnia żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników bez ich wyraźnej zgody. Nie udziela też zgody na ujawnianie lub wykorzystywanie jakichkolwiek danych w żadnym innym celu.

Od czasu do czasu cargo-partner GmbH może umożliwić zewnętrznym konsultantom i agencjom uzyskanie ograniczonego dostępu do danych w celu ich analizy oraz umożliwienia poprawy jakości świadczonych usług. Ww. dostęp jest udzielany tylko na tak długo, jak jest to konieczne do wykonania określonej usługi. cargo-partner GmbH współpracuje tylko z takimi agencjami zewnętrznymi, których polityka prywatności jest zgodna z polityką firmy w tym zakresie.

cargo-partner GmbH odmawia udostępniania danych organom państwowym oraz organom ścigania, jeśli uzna, że wniosek o udostępnienie danych obejmuje zbyt szeroki zakres danych lub zakres niezwiązany z podanym celem uzyskania danych. Firma może jednak współpracować z ww. organami, jeśli uzna, że wymagane informacje są niezbędne i odpowiednie w kontekście zagwarantowania przestrzegania procedur prawnych, ochrony praw i majątku firmy, ochrony bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa pojedynczych osób, zapobiegania przestępstwom lub też wszelkim działaniom, które firma w sposób uzasadniony uzna za niezgodne z prawem, nieetyczne lub wymagające reakcji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Firma nie udostępnia ani nie dostarcza danych osobowych stronom trzecim w żaden inny sposób. Nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych żadnym sprzedawcom ani stronom trzecim.

Ochrona prywatności dzieci

Niniejsza witryna internetowa nie jest tworzona w celu przyciągania dzieci ani nie zbiera danych osobowych od dzieci. Rodzice/opiekuni dzieci powinni się skontaktować z firmą, jeśli uważają, że witryna firmy angażuje ich dzieci w czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, a oni sami nie otrzymali odpowiedniego powiadomienia ani prośby o wyrażenie zgody na te czynności. cargo-partner GmbH nie używa dostarczonych danych kontaktowych w celach marketingowych lub promocyjnych.

Ograniczenia naszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie gromadzenia i przetwarzania danych przez cargo-partner GmbH. cargo-partner GmbH współpracuje tylko z takimi partnerami, podmiotami stowarzyszonymi i dostawcami zewnętrznymi, których polityka prywatności jest zgodna z polityką firmy w tej kwestii, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności.

Witryna internetowa firmy może zawierać hiperłącza prowadzące do stron zewnętrznych, które nie są przez nią obsługiwane. Należy pamiętać, że firma nie ma kontroli nad zawartością i polityką tych witryn i nie może ponosić odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące ochrony prywatności danych.

Zmiany w niniejszej polityce

Polityka prywatności firmy może zostać zmieniona wedle uznania firmy w celu odzwierciedlenia aktualnych dopuszczalnych praktyk. Firma podejmie odpowiednie kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach treści polityki za pośrednictwem witryny internetowej. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian polityki będzie uważane za akceptację wszystkich zapisów polityki prywatności i ochrony danych osobowych.

Prawa i obowiązki użytkownika witryny

Użytkownicy witryny mają prawo otrzymywać informacji o sposobie zbierania i wykorzystywania ich danych. Mają prawo wiedzieć, jakie dane, które ich dotyczą, są gromadzone i w jaki sposób firma je przetwarza. Mają prawo poprawiać i aktualizować swoje dane osobowe oraz zażądać usunięcia tych informacji. Każdy użytkownik witryny może zmienić lub usunąć informacje o koncie w dowolnym momencie, korzystając z narzędzi dostępnych w panelu sterowania konta.

Użytkownik jest uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec korzystania z jego danych, zachowując jednocześnie prawo do wykorzystywania danych osobowych do własnych celów. Użytkownicy witryny mają prawo zgłosić sprzeciw wobec wykorzystania ich danych osobowych w decyzjach podejmowanych wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych.

cargo-partner GmbH pozostaje do dyspozycji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych i informacji osobowych.

Niniejsza polityka obowiązuje od 24 maja 2018 r.

 

Polityka dotycząca plików cookie

cargo-partner GmbH wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić jakość korzystania z witryny https://www.cargo-partner.com/. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie jest częścią Polityki prywatności cargo-partner GmbH i dotyczy wykorzystania plików cookie w interakcji między urządzeniem a witryną firmy. Firma zapewnia również podstawowe informacje na temat usług, z których może korzystać, zapewnianych przez strony trzecie, które także mogą korzystać z plików cookie w ramach dostarczanych usługi, ale nie są objęte polityką firmy.

Jeśli użytkownik nie chce zezwolić na wykorzystanie plików cookie, musi skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie akceptowała plików cookie z witryny https://www.cargo-partner.com/, ale powinien być przy tym świadomy, że taki brak zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że firma nie będzie w stanie dostarczyć mu niektórych treści i usług, które go interesują.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to niewielkie pliki (niewielka ilość danych) przechowywane przez witrynę na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania witryny, zwykle zawierające informacje o samej witrynie, unikalny identyfikator, który pozwala witrynie rozpoznać przeglądarkę użytkownika przy kolejnej wizycie, a także dodatkowe dane, które służą celom poszczególnych rodzajów plików cookie i utrzymaniu samych plików cookie.

Pliki cookie umożliwiają działanie niektórych funkcji (np. logowania), śledzenie sposobu korzystania z witryny (np. analiza danych), zapisywanie ustawień użytkownika (np. informacji o strefie czasowej, preferencji dotyczących powiadomień) oraz personalizowanie treści (np. reklamy, język).

Pliki cookie umieszczane na urządzeniu użytkownika przez odwiedzaną witrynę internetową są zwykle określane jako „własne pliki cookie” witryny i zazwyczaj śledzą one wyłącznie aktywność użytkowników w ramach danej witryny. Pliki cookie umieszczane na urządzeniach użytkowników przez inne witryny i firmy (tzn. strony trzecie) nazywane są „plikami cookie stron trzecich” i mogą być używane do śledzenia aktywności użytkowników na innych stronach internetowych korzystających z tej samej usługi strony trzeciej.

Rodzaje plików cookie i sposób ich wykorzystania

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla korzystania z witryny internetowej, umożliwiając zapewnianie podstawowych funkcji, takich jak logowanie, zarządzanie kontami, obsługa koszyka z zakupami oraz przetwarzanie płatności. Nie używamy tego typu plików cookie na naszej stronie.

Pliki cookie analizujące działanie witryny

Pliki cookie analizujące działanie witryny służą do śledzenia sposobu korzystania z witryny przez osoby, które ją odwiedzają, przy czym pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkowników. Zazwyczaj przetwarzane przez nie dane są anonimowe i zostają zagregowane razem z informacjami dotyczącymi wszystkich użytkowników witryny, aby ułatwić firmom lepsze zrozumienie trendów dotyczących odwiedzin, identyfikować i diagnozować problemy lub błędy, które mogą napotkać użytkownicy, i podejmować lepsze decyzje strategiczne w zakresie poprawy komfortu korzystania z witryny. Ten rodzaj plików cookie może być umieszczany na urządzeniach przez odwiedzaną witrynę internetową (własne pliki) lub przez usługi stron trzecich. Firma cargo-partner GmbH używa plików cookie analizujących działanie jej witryny.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie służą do zbierania informacji o urządzeniach użytkowników witryny i wszelkich ustawieniach, które można skonfigurować w odwiedzanej witrynie (np. ustawieniach języka i strefy czasowej). Dzięki tym informacjom witryny mogą dostarczać dostosowane, ulepszone lub zoptymalizowane treści i usługi. Ten rodzaj plików cookie może być umieszczany na urządzeniach przez odwiedzaną witrynę internetową (własne pliki) lub przez usługę dostarczaną przez strony trzecie. cargo-partner GmbH używa funkcjonalnych plików cookie dla wybranych funkcji w ramach witryny firmy.

Reklamowe pliki cookie/ pliki cookie definiujące odbiorców

Reklamowe pliki cookie/ pliki cookie definiujące odbiorców są używane do określania, które treści promocyjne są bardziej istotne i odpowiednie dla danego użytkownika i jego zainteresowań. Witryny mogą wykorzystywać ten rodzaj plików cookie do dostarczania sprofilowanych reklam lub ograniczenia liczby wyświetleń konkretnych reklam. Pomaga to firmom poprawić skuteczność ich kampanii marketingowych, a także jakość prezentowanych treści. Ten rodzaj plików cookie może być umieszczany na urządzeniach przez odwiedzaną witrynę internetową (własne pliki) lub przez usługi stron trzecich. Reklamowe pliki cookie/ pliki cookie definiujące odbiorców umieszczane na urządzeniach użytkowników przez strony trzecie mogą być używane do śledzenia aktywności użytkowników na innych stronach internetowych korzystających z tej samej usługi strony trzeciej. cargo-partner GmbH nie używa tego typu plików cookie w swojej witrynie.

Pliki cookie stron trzecich w witrynie firmy

Witryny internetowe cargo-partner GmbH mogą korzystać z usług niezależnych firm i osób prywatnych – na przykład dostawców usług analitycznych i partnerów dostarczających treści. cargo-partner GmbH zapewnia takim stronom trzecim dostęp do wybranych informacji w celu wykonania przez nie określonych zadań w imieniu firmy. Strony te mogą również umieścić własne pliki cookie na urządzeniach użytkowników, które są wykorzystywane do świadczenia przez nie ww. usług. Pliki cookie stron trzecich mogą być używane do śledzenia aktywności użytkowników na innych stronach internetowych korzystających z tej samej usługi strony trzeciej. Ponieważ cargo-partner GmbH nie ma kontroli nad plikami cookie stron trzecich, nie są one objęte Polityką dotyczącą plików cookie firmy.

Zobowiązanie cargo-partner GmbH dotyczące ochrony prywatności danych przez strony trzecie

cargo-partner GmbH weryfikuje politykę prywatności wszystkich zewnętrznych dostawców przed zakontraktowaniem ich usług, aby upewnić się, że ich polityki dotyczące prywatności są zgodne z polityką cargo-partner GmbH. Firma nigdy nie będzie świadomie korzystać z usług stron trzecich, które nie gwarantują ochrony prywatności lub naruszają prywatność użytkowników witryny firmy.

Możliwość kontrolowania wykorzystania plików cookie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich wykorzystania

Jeśli użytkownik nie chce zezwolić na zapisywanie na jego urządzeniach plików cookie, musi skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie akceptowała plików cookie niniejszej witryny. Większość przeglądarek jest skonfigurowana tak, aby domyślnie akceptować pliki cookie, ale można zaktualizować te ustawienia, aby całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie lub powiadamiać użytkownika, gdy witryna próbuje zapisać lub zaktualizować plik cookie.

Jeśli użytkownik przegląda strony internetowe z wielu urządzeń, konieczne może być zaktualizowanie tych ustawień na każdym urządzeniu.

Chociaż niektóre pliki cookie mogą być blokowane z zaledwie minimalnym wpływem na działanie witryny, zablokowanie wszystkich plików cookie może oznaczać, że uzyskanie dostępu do niektórych funkcji i treści w odwiedzanych witrynach stanie się niemożliwe.

Własne pliki cookie witryny

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizującej statystyki dotyczące odwiedzin stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkowników witryny, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku, gdy na danej witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP, adresy te zostaną skrócone na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP może zostać najpierw przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Funkcja anonimizacji adresów IP działa w całej witrynie.

Google będzie korzystał z tych informacji, działając w imieniu operatora witryny internetowej, w celu przeprowadzenia analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością internetową i korzystaniem z Internetu.

Adres IP, który przeglądarka użytkownika przekazuje w ramach danych dostarczanych do usługi Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciw wobec korzystania z plików cookie poprzez wybór odpowiedniego ustawienia w przeglądarce, jednak należy przy tym pamiętać, że zablokowanie plików cookie możesz oznaczać brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności danej witryny. Można również zgłosić sprzeciw wobec bycia objętym śledzeniem przez usługę Google Analytics (skutek na przyszłość, nie działa wstecz), pobierając i instalując Dodatek blokujący Google Analytics dla aktualnie używanej przeglądarki:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Maps

www.cargo-partner.com wykorzystuje w ramach witryny wbudowaną usługę Google Maps. Niektóre dane mogą być przekazywane do Google Inc. Ustawienia dotyczące prywatności dla produktów firmy Google można zmienić pod następującym adresem: https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Siteimprove

Następujące rodzaje plików cookie mogą zostać umieszczone w przeglądarce użytkowników niniejszej witryny podczas jej odwiedzania.
Zgłoś sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie Siteimprove Analytics

Nazwa pliku cookie: nmstat


Rodzaj pliku cookie: plik trwały – wygasa po upływie 1000 dni
Domena: www.cargo-partner.com

Ten plik cookie wykorzystywany jest do zapisywania informacji o tym, jak dany użytkownik korzysta z witryny. Służy do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny, na przykład informacji o tym, kiedy dany użytkownik odwiedził ostatnio witrynę. Informacje te są następnie wykorzystywane w celu poprawy komfortu korzystania z witryny. Ten plik cookie usługi Siteimprove Analytics zawiera losowo wygenerowany identyfikator używany do rozpoznawania przeglądarki w czasie przeglądania przez użytkownika zawartości witryny. Plik nie zawiera danych osobowych i służy wyłącznie do analizy danych dotyczących aktywności internetowej.

Nazwa pliku cookie: siteimproveses


Rodzaj pliku cookie: plik sesji
Domena: .siteimprove.com

Ten plik cookie służy wyłącznie do rejestrowania informacji dotyczących kolejności stron, na które użytkownik wchodzi w ramach witryny. Informacje te można wykorzystać w celu zmniejszenia liczby kliknięć, które musi wykonać użytkownik, aby przejść z jednego miejsca do drugiego, i umożliwienia odwiedzającym szybszego wyszukiwania odpowiednich informacji.

Nazwa pliku cookie: szcookiechoice


Rodzaj pliku cookie: plik sesji
Domena: .siteimprove.com

Ten plik cookie służy do określenia, czy dany użytkownik zezwolił na korzystanie z plików cookie czy je zablokował. Ta opcja funkcjonuje tylko wtedy, gdy używa się rozwiązania Siteimprove Cookie Info Banner

Nazwa pliku cookie: _cfduid


Rodzaj pliku cookie: plik trwały
Domena: .cloudflare.com

Plik cookie „_cfduid” jest wykorzystywany przez usługę CloudFlare do identyfikowania zaufanego ruchu internetowego. Nie odpowiada żadnemu identyfikatorowi użytkownika w aplikacji internetowej, ani też nie zapisuje w pliku cookie żadnych danych osobowych. Zobacz: Jak działa plik cookie CloudFlare cfduid?