Kontakt Flappe öffnen
Cégünkről

Jogkövető magatartás

A cargo-partner mindenkor felelősen, a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el. Magatartási Kódexünk etikai és jogi keretrendszert biztosít vállalati tevékenységeink során, és magában foglalja közös értékeinket, valamint az általunk követett belső viselkedési normákat. Munkatársainktól és üzleti partnereinktől elvárjuk, hogy tartsák be ezeket az etikai normákat és értékeljék a nyílt és közvetlen kommunikáció kultúráját.

Visszaélések kezelése

A jelenlegi piaci környezetben az integritás és az etikus magatartás elengedhetetlen a hosszú távú fennmaradás érdekében. Ezért arra ösztönözzük munkatársainkat és üzleti partnereinket, hogy segítsenek megóvni cégünk integritását azáltal, hogy információt nyújtanak minden olyan magatartásról, amely negatív hatással lehet hírnevünkre vagy üzleti kapcsolatainkra.

Ha Ön szerint az alábbi területek bármelyikén visszaélés történt, tisztelettel kérjük, hogy jelezze az LINK

  • Olyan viselkedés, amely veszélyeztetheti az emberek egészségét és/vagy biztonságát, illetve környezeti károkat okozhat
  • Bűncselekmény
  • Összeférhetetlenség
  • Versenykorlátozó magatartás
  • A jogi kötelezettségek be nem tartása
  • A vállalat eszközeinek helytelen használata
  • Egyéb jogi vagy etikai vétségek
  • A fentiek bármelyikének eltitkolása

Minden információt szigorúan bizalmasan kezelünk.


Mit tartalmazzon egy bejelentés?

Amennyiben bejelentést küld, kérjük, a lehető legrészletesebben írja le a konkrét szituációt, hogy feldolgozhassuk és megfelelően kivizsgálhassuk az esetet. Győződjön meg róla, hogy minden releváns információt közöl a tekintetben, hogy KI volt érintett az adott szituációban, MI történt pontosan, MIKOR, HOL és HOGYAN történt az esemény.