Kontakt Flappe öffnen
Tehnologija

SPOT

Online platforma SPOT pojednostavljuje protok komunikacije, informacija i robe u čitavom lancu snabdijevanja.

Od kupovine do proizvodnje, transporta, skladištenja i distribucije, SPOT sve uključene strane okuplja u jednu platformu radi efikasne komunikacije i optimizovanih procesa.

SPOT obezbjeđuje transparentnost u čitavom lancu snabdijevanja i pojednostavljuje komunikaciju kako bi promovisao brze odluke usmjerene na rješenja. Sistemski pokrenuti radni tokovi i obavještenja o odstupanjima garantuju kvalitet procesa, pouzdanost isporuke i troškovnu efikasnost. Platforma SPOT može lako da se poveže sa Vašim sistemima i dostupna je sa svakog računara ili mobilnog uređaja.

Uživajte u potpunoj transparentnosti i podignite Vašu logistiku na viši nivo pomoću platforme SPOT!

Više informacija na: www.spotworx.com