Kontakt Flappe öffnen
Tehnologija

Integracija sistema

Da li treba da obrađujete velike količine podataka? Hoćete li da poboljšate kvalitet podataka i na minimum smanjite greške u unosu? Da li biste željeli da smanjite operativne troškove umanjujući ručne interakcije?

U tom slučaju mogli biste da imate koristi od uspostavljanja EDI veze sa kompanijom cargo-partner. EDI (elektronska razmjena podataka) bezbjedan je i lak način za automatizovanje prenosa podataka, smanjivanje obima administracije i poboljšanje kvaliteta podataka.

Možemo da obezbijedimo laku kompatibilnost i brzu integraciju sa velikim brojem formata i protokola podataka. Naš namjenski kompetentni Centar za integraciju uspostavio je više od 100 EDI veza sa kupcima i partnerima. Pokrivamo sve od standardizovanih interfejsa do specijalnih rješenja i pratićemo Vas i podržavati tokom čitavog procesa, počev od detaljne analize zahjteva do svih pojedinosti tehničke implementacije.

Kako funkcioniše:

Naš kompetentni Centar za upravljanje lancem snabdijevanja i integraciju obaviće detaljnu analizu zahtjeva i definiciju procesa kako bi se postiglo zajedničko razumjevanje ciljeva i procesa koje treba optimizovati. U sljedećem koraku naš tim će se povezati sa Vašim IT sektorom da bi definisao relevantne tehničke specifikacije i pojasnio detalje o transportnim protokolima i formatima. Podržavamo širok raspon protokola, npr. HTTP, FTP i AS2, što nam omogućava lako povezivanje svih zajedničkih sistema i omogućava nam da ponudimo razne formate za ERP i OLTP sisteme, kao što su CSV, XML, JSON, EDIFACT ili VDA.