Your location:International |
Serbian
is the selected language.

Praćenje

Funkcija ,,praćenja i pronalaženja'' (Track & Trace) Vam pruža kompletan uvid u sve Vaše pošiljke zahvaljujući našem jasno strukturisanom izgledu, počev od poručivanja do  isporuke. Ceo lanac snabdevanja kao i detalji o određenoj pošiljci se mogu pogledati putem interneta. Čim dođe do neke izmene ili se pojavi nova informacija o Vašoj pošiljci, istorija praćenja pošiljke se ažurira i jasno prikazuje. Jednostavna pretraga pošiljaka prema kriterijumima po Vašem izboru (broj porudžbine, broj avio teretnog lista (AWB), broj brodskog teretnog lista (B/L)…). Stalna bezbednost podataka se ostvaruje putem personalizovanog pristupa i SSL konekcije sa 128 bit-nom kodifikacijom.

Share this article

SPOT

Kliknuti na link ispod kako biste se ulogovali na Vaš SPOT račun

SPOT Login

eWarehouse Login