Your location:International |
Serbian
is the selected language.

Izveštavanje

SPOT izveštavanje Vam nudi jasan i sažet pregled Vaših trenutnih pošiljki i u potpunosti je razvijen u skladu sa Vašim zahtevima. Vaš izveštaj može biti dostupan u svim poznatim formatima: HTML, EXCEL, PDF itd.

Na Vama je da odlučite da li želite da primate određen izveštaj redovno putem elektronske pošte ili želite da na zahtev sami vršite uvid. Podaci su pripremljeni i obezbeđeni isključivo na Vaš zahtev. Vi odlučujete kada, kako i koji sadržaj će se nalaziti u Vašem izveštaju, dobićete informacije koje Vi želite i kada ih Vi budete tražili. SPOT ,,izveštavanje sa izuzetkom'' (Exception Reporting) Vam pruža mogućnost da primite izveštaj ili upozorenje samo ako je nešto van dogovorenog u lancu snabdevanja.

Share this article

SPOT

Kliknuti na link ispod kako biste se ulogovali na Vaš SPOT račun

SPOT Login

eWarehouse Login