Your location:International |
Serbian
is the selected language.

CP ROAD-Xpress / Drumski transport

Kamioni su neophodan faktor u logističkom lancu, posebno u nerazvijenim oblastima gde se značaj drumskog transporta ogleda u povezivanju glavnih ekonomskih centara sa udaljenim područjima. Kamioni se pretežno koriste za lokalni transport na kratkim relacijama, gde je nezamislivo koristiti neki drugi oblik transporta. CP ROAD-Xpress pruža brojne mogućnosti za Vaše logističke potrebe. Iskoristite prednosti naših ROAD-Xpress usluga, koje obuhvataju i realizaciju pripadajućih carinskih formalnosti. Dopustite nam da budemo prva linija fronta za Vas i Vaše poslovanje.

,,we take it personally''/pristupamo lično u  ROAD-Xpress-u – to znači da bez obzira na oblik ili veličinu Vaše pošiljke, mi pronalazimo najbolje rešenje za Vas.

,,CP ROAD-Xpress FTL (Full truck load)''/ Transport na bazi zakupa celog tovarnog prostora

Nudimo Vam uslugu transporta na bazi zakupa celog tovarnog prostora vozila (tzv. pun kamionski utovar) uz dosledno poštovanje svih Vaših specifičnih zahteva kao i uobičajenih važećih pravila drumskog transporta. Obezbedićemo potpuni nadzor, dati Vam jasne informacije tokom celog transportnog procesa i obaviti utovar na vreme. CP ROAD-Xpress FTL je naročito pogodan za drumski prevoz hitnih pošiljki na području Evrope.

,,CP ROAD-Xpress Part Load''/ Drumski transport na bazi zakupa dela tovarnog prostora

CP ROAD-Xpress Part Load je savršena usluga drumskog transporta na području Evrope, koja funkcioniše po principu dotovara, naročito pogodna za pošiljke koje zauzimaju manje od celog tovarnog prostora vozila. Plaćate samo za prostor koji pošiljka zauzima. Imamo ustanovljene redovne polaske kamiona kao i sopstvenu mrežu savremeno opremljenih sabirno-distributivnih skladišta, carinskog i necarinskog tipa, širom Evrope.

,,CP ROAD-Xpress Groupage'' / Zbirni drumski transport manjih pošiljki

CP ROAD-Xpress Groupage je rešenje za transport manjih pošiljki, bazirano na sistemskom sakupljanju robe širom Evrope, koje se prevoze do sabirnih skladišta, gde se vrši konsolidacija i redovna otprema prema zemljama primalaca. Zahvaljujući dnevnim polascima, kratkom vremenu isporuke uključujući i isporuke noću, obezbeđujemo brzu i ekonomičnu distribuciju. Uz to, možete iskoristiti i sve ostale naše logističke usluge, uključujući: konsignaciju, paletiranje, obeležavanje i obavljanje svih carinskih formalnosti.

,,CP ROAD-Xpress Intra CEE'' / Drumski transport na području centralne i istočne Evrope

CP ROAD-Xpress Intra CEE  je pouzdano i brzo rešenje za transport u okviru centralne i istočne Evrope, koje možete koristiti kako za male tovare tako i za pune kamionske utovare. Nudimo redovne i direktne zbirne kamionske linije između naših sabirnih skladišnih centara u centralnoj i istočnoj Evropi, gde imamo poslovnice više od 20 godina.

Share this article

SPOT

Kliknuti na link ispod kako biste se ulogovali na Vaš SPOT račun

SPOT Login

eWarehouse Login