Your location:International |
Serbian
is the selected language.

CP Air Cargo

Avio transport zavisi od brzine, troškova i pouzdanosti efikasnog logističkog partnera. Temperaturno osetljivi lekovi moraju biti  poslati preko okeana, elektronski delovi na Daleki istok i rez ... Read more

CP Sea Cargo

Dve trećine naše planete je prekriveno vodom i do svakog kontinenta se dolazi preko mora. Tako naši frigo kontejneri prevoze sveže začine i povrće iz Azije u istočnu Evropu, a teške dizalice s ... Read more

CP ROAD-Xpress

Kamioni su neophodan faktor u logističkom lancu, posebno u nerazvijenim oblastima gde se značaj drumskog transporta ogleda u povezivanju glavnih ekonomskih centara sa udaljenim područjima. Kamioni  ... Read more

CP Intermodal

Intermodalni transport je ekološka vrsta transporta gde se kombinuje železnički  sa drugim oblicima transporta. Tovar se trasportuje sa najmanje dva različita oblika prevoza. Ceo transportni  ... Read more

CP Logistics

U Evropi raspolažemo sa oko 200.000 paletnih mesta. Naši logistički centri nude idealnu platformu za Vašu distribuciju imajući u vidu dobru udaljenost od železnice i izuzetne transportne veze. K ... Read more

Share this article

SPOT

Kliknuti na link ispod kako biste se ulogovali na Vaš SPOT račun

SPOT Login

eWarehouse Login