Your location:International |
Serbian
is the selected language.

Carrier Platform

Our new carrier platform is now online! To guarantee high service quality and reliability, we will use the Road Carrier Platform for all trucking orders from now on. Sign up for free and never make empty runs again!

SPOT

U današnje vreme nisu zamisliva logistička rešenja bez potpuno razvijenog informatičkog sistema i komunikacijskih tehnologija. Elektronsko poslovanje za cargo-partner nije samo važan pojam,...

Karijera

cargo-partner je uspešna kompanija sa stalnim razvojem. Nastupamo globalno i uspešni smo u tome. Smatramo da je jačina konkurencije naša pokretačka snaga a ujedno i šansa da poboljšamo naše pozicije na tržištu...