Profil

Spoločnosť

Zjednodušujeme všetky procesy v rámci celého dodávateľského reťazca, pričom sa zameriavame na zabezpečenie kvality a trvalo udržateľný pokrok, aby sme poskytli rýchle a efektívne riešenia a zabezpečili dlhodobý úspech našej spoločnosti, klientov, zamestnancov a nášho odvetvia.

Náš proces neustáleho zlepšovania v rámci spoločnosti je založený na záväzkoch voči zákazníkom, na našej vášni pre inovácie a na našej pevnej viere v ekonomickú, ekologickú a sociálnu udržateľnosť. Je plne integrovaný s našimi najnovšími IT systémami a je podložený národnými a medzinárodnými certifikáciami a členstvami.

 

Kľúčové fakty 2018

ProfilPoskytovateľ medzinárodných informačných a logistických služieb pôsobiaci na celom svete so sídlom vo Viedni v Rakúsku
Stanovený1983
Výkonný riaditeľ, CEOMag. Stefan Krauter
Zamestnanci3 000
SieťVlastná sieť v západnej, východnej a strednej Európe, severovýchodnej Ázii, juhovýchodnej Ázii, indickom subkontinente a severnej Amerike

 

1032232

Celkový počet zásielok
230000

Sklad (sqm)
 886 mil. EUR

Obrat (nekon-solidovaný)

Certifikáty

 • ISO 9001* a ISO 14001*
 • ISO Pharma*
 • IFS* – Medzinárodný hlavný potravinový štandard
 • GDP* - Správna prax pre distribúciu
 • NMFTA – SCAC certifikát
 • HQ SEA CTLT – Osvedčenie o overení dlhopisov
 • QEP – kvalifikovaný poskytovateľ služieb Envirotainer*
 • AEO* - SHS

* v niektorých krajinách

 

Členstvá

 • FIATA - Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés
 • IATA - International Air Transport Association (Medzinárodná asociácia leteckých prepravcov)
 • ILN - International Logistic Network (Medzinárodná logistická sieť)

 

173250  t

Letecká preprava
302000  TEU

Námorná preprava
1056750  t

Cestná preprava

Poslanie a vízia

Nasledujeme našu vášeň pre inováciu a usilujeme sa o to, aby sme sa stali najlepším poskytovateľom informačných logistických služieb na svete. Našu víziu vyjadrujeme tým, že konáme ako hlboko integrovaný partner v dodávateľských reťazcoch našich klientov, aby sme pridali hodnotu a trvalo zlepšovali kvalitu procesov pozdĺž celej línie.

 

Poslanie

Ponúkame komplexné portfólio celosvetových dopravných a informačných služieb pre širokú škálu priemyselných odvetví. S viac ako tretinou storočia dlhým odhodlaním a odbornými znalosťami v oblasti informačných technológií a optimalizácie dodávateľského reťazca poskytujeme našim klientom dôkladné konzultácie a personalizované riešenia, ktoré im umožnia zefektívniť ich podnikanie.

Zjednodušujeme procesy v rámci celého dodávateľského reťazca, aby sme našim zákazníkom poskytli rozhodujúcu konkurenčnú výhodu. Na základe nášho celopodnikového procesu neustáleho zlepšovania analyzujeme každý aspekt od riadenia objednávok až po distribúciu s cieľom určiť optimalizačný potenciál, minimalizovať administratívne úsilie a znížiť procesné náklady.

Investujeme do kvality a inovácií s cieľom dosiahnuť udržateľný rast a úspech spolu s našimi klientmi. Patria sem naše plne integrované IT riešenia, početné medzinárodné certifikácie a významné investície do trvalo udržateľných dopravných a logistických inovácií.

Naši zákazníci počítajú s tým, že budeme vždy o krok vpred a vyvinieme extra úsilie, aby sme prekročili ich očakávania, pretože to berieme osobne.

Vízia

Snažíme sa stať najlepším poskytovateľom informačných logistických služieb na svete nasledovaním vášne pre inovácie a neprestajne vychádzajúc z našich silných odborných znalostiach v oblasti leteckej, námornej a cestnej prepravy, riadenia dodávateľského reťazca a informačných technológií.

Zameriavame sa na ekonomickú, ekologickú a sociálnu udržateľnosť a dlhodobý rast našej spoločnosti, zákazníkov, zamestnancov a nášho priemyslu so zameraním najmä na zabezpečenie kvality, výnimočných služieb a vzájomne prospešných riešení.

Našu víziu vyjadrujeme tým, že konáme ako hlboko integrovaný partner v dodávateľských reťazcoch našich klientov, aby sme pridali hodnotu a trvalo zlepšovali kvalitu procesov pozdĺž celej línie.

My nehovoríme len tak do prázdna, my prechádzame od slov k činom, pretože to berieme osobne.

História

Naša firemná filozofia je založená na ľudských hodnotách, orientácii na výkonnosť a aktívnom partnerstve.


Spoločnosť bola založená v roku 1983 ako odborník na leteckú nákladnú dopravu vo Viedni. Čoskoro sme začali expandovať na ďalšie trhy,rozšírili spôsoby dopravy a podnikli veľké kroky v oblasti informačných technológií a trvalo udržateľných logistických riešení

ZISTIŤ VIAC

Hodnoty

Naša firemná filozofia je založená na ľudských hodnotách, orientácii na výkonnosť a aktívnom partnerstve.


we take it personally

Naše motto „berieme to osobne" opisuje náš záväzok byť skutočnými partnermi a dôveryhodnými poradcami pre našich klientov, že vyvíjame extra úsilie a podporujeme ich pri každom kroku.

passion for excellence

“Vášeň pre dokonalosť" predstavuje náš spôsob myslenia poháňaný výkonom a našu silnú túžbu dodať najlepšie možné riešenia a prekonať očakávania našich zákazníkov.

better than others

„Lepší ako ostatní" je to, čo o nás zákazníci hovoria. Odráža výsledky nášho myslenia a záväzku a je dôkazom našej tvrdej práce, efektívnych procesov a víťazného tímového ducha.