Kontakt Flappe öffnen
Company

Skladnost

V skupini cargo-partner vedno ravnamo odgovorno ter v skladu z zakonom. Kodeks ravnanja skupine opredeljuje etični in pravni okvir dejanj skupine, vsebuje pa tudi skupne vrednote in interne vedenjske norme, ki iz njih sledijo. Od naših poslovnih partnerjev in zaposlenih pričakujemo, da bodo spoštovali naše etične standarde in cenili kulturo odprte, neposredne komunikacije.

Prijavljanje nepravilnosti

Za trajnostni obstoj na sodobnem trgu sta integriteta in etično obnašanje bistvenega pomena. Zato svoje poslovne partnerje in zaposlene spodbujamo, naj nam pomagajo zaščititi integriteto skupine cargo-partner in prijavijo kakršno koli vedenje, ki bi lahko negativno vplivalo na naš ugled ali poslovne odnose.

Če menite, da je potrebno poročati o katerem koli izmed naslednjih zadev, vas prosimo, da svoje sporočilo naslovite na integrity(at)cargo-partner.com:

  • dejanja, ki bi lahko ogrozila zdravje in/ali varnost ljudi ali škodila okolju
  • kazniva dejanja
  • navzkrižje interesov
  • protikonkurenčno ravnanje
  • nespoštovanje kakršnih koli pravnih obveznosti
  • zloraba sredstev podjetja
  • kakršne koli pravne ali etične zadeve
  • prikrivanje katerega koli od zgoraj navedenih dejanj

Vsi podatki se bodo obravnavali strogo zaupno.


Kako naj pripravim poročilo?

Ko na e-poštni naslov integrity(at)cargo-partner.com, pošiljate poročilo, v njem čim bolj podrobno opišite situacijo, da jo lahko nato obdelamo in ustrezno raziščemo. Pazite, da boste v poročilo vključili vse zadevne podatke o tem, KDO je bil v situacijo vpleten, KAJ se je zgodilo in KDAJ, KJE in KAKO je prišlo do incidenta.