Kontakt Flappe öffnen
Kariera

Profili delovnih mest

Če si želite na kratko ogledati nekatere priložnosti, ki jih imamo za vas, je tu kratek pregled z opisom nekaterih najpomembnejših kariernih profilov v skupini cargo-partner. Če mislite, da lahko prispevate na področju, ki tu ni našteto, se brez oklevanja obrnite na nas. Vedno smo odprti za vaše ideje.

 

Poslovanje

Oddelki za letalske, ladijske in kamionske prevoze ter logistiko so ključni temelj logističnih postopkov v celotni skupini. Kolegi na dinamičnem področju vsakodnevnega poslovanja so odgovorni za organizacijo vseh praktičnih vidikov prevozov in skladiščenja, npr. zahtev za ponudbe in ustvarjanja ponudb, izbiranja prevoznikov, izdajanja prevoznih dokumentov, pripravo carinske dokumentacije, vodenje službe za stranke in upravljanje pritožb. So v neposrednem stiku s strankami in dobavitelji ter tesno sodelujejo z drugimi pisarnami, zastopniki in partnerji skupine cargo-partner po vsem svetu, da zagotovijo nepogrešljivo takojšnjo podporo pri gradnji in širitvi odnosov z mednarodnimi strankami in poslovnih odnosov.

 

Prodaja

Kolegi na vznemirljivem področju prodaje so odgovorni za vzdrževanje in širjenje obstoječih odnosov s strankami ter iskanje, privabljanje in pridobivanje novih strank.

To vključuje izvedbo tržnih raziskav, opredeljevanje ciljnih trgov in strank, analiziranje procesov oskrbovalne verige pri strankah in ugotavljanje potencialov za optimizacijo. Za sklepanje najboljših poslov za stranke in zagotavljanje visokih standardov storitev, ki jih predstavlja naš slogan „we take it personally“ („zadeve jemljemo osebno“), so potrebne zelo razvite spretnosti v medosebnih odnosih in pogajalske spretnosti. Na koncu kolegi iz prodaje redno ocenjujejo svoje uspehe, da v sodelovanju z nadrejenimi in odgovornimi produktnimi vodji opredelijo ukrepe za izboljšave. Veliko najuspešnejših kolegov iz prodaje prihaja iz oddelka operative, kar priča o uspešnosti politike notranjega napredovanja.

 

IT – poslovni analitik/projektni vodja

Poslovni analitiki vodijo in koordinirajo vrsto projektov. Kot vezni člen med ekipami za IT in različnimi specialističnimi oddelki analizirajo in uvajajo koncepte za specifikacijo postopkov in proizvodov. To vključuje obdelavo zahtev iz specialističnih oddelkov, oblikovanje specifikacij za ustrezne poslovne postopke in priporočanje različnih rešitev v zvezi s poslovnimi in tehničnimi zahtevami. Poslovni analitik podpira tudi razvoj projektov ter uvedbo in integracijo novih poslovnih aplikacij in sistemov.

 

IT – razvijalec programske opreme

Odgovornosti razvijalca programske opreme vključujejo analizo, zasnovo in razvoj spletnih aplikacij za celotno podjetje in mobilnih rešitev za e-poslovanje na podlagi trenutno najsodobnejše tehnologije. Da zagotovijo brezhibno poslovanje po vsej skupini, razvijalci programske opreme poleg tega vzdržujejo, razširjajo in optimizirajo obstoječe aplikacije. Tesno sodelujejo s specialisti skupine cargo-partner za informacijsko tehnologijo ter izkušenimi kolegi s področij, ki so pomembna za poslovanje. Zajamčen je nenehen razvoj ekip, saj uporabljamo le najnaprednejše tehnologije, kakovost aplikacij in programov pa redno ocenjujemo.

 

IT – oddelek za pomoč uporabnikom

Oddelek za pomoč uporabnikom nudi našim zaposlenim po vsem svetu dragoceno pomoč z različnimi uporabniškimi aplikacijami in orodji, specifičnimi za panogo. Poleg tega se ukvarja s tehnično opremo na delovnem mestu ter s terminalskimi napravami za uporabnika in z ustreznim vodenjem uporabnikov. Pomembno področje dejavnosti je vzdrževanje globalne omrežne infrastrukture in telekomunikacijskih sistemov za omogočanje brezhibnega poteka dela v celotni skupini.

 

Upravljanje oskrbovalne verige

Ekipa za upravljanje oskrbovalne verige je ključni vezni člen med skupino in strankami. Odgovorna je za analizo trenutnih postopkov pri stranki vzdolž verige ustvarjanja vrednosti, pri čemer kaže načine, kako optimizirati vse vidike, še posebej glede na preglednost in pretok informacij, ter po potrebi uvaja te izboljšave.

Na tem položaju, ki je vmesni člen med strankami in ekipami za IT, je ključen pristop, usmerjen k rešitvam. Poleg tega kolegi v ekipi za upravljanje oskrbovalne verige delajo na več mednarodnih projektih, kar jim omogoča, da hitro pridobivajo znanje z različnih področij našega podjetja.

 

Finance

To področje zajema računovodstvo, kontroling in knjigovodstvo. Po eni strani to pomeni strateško finančno in projektno načrtovanje, upravljanje tveganja ter usklajevanje in oblikovanje računovodskega izkaza. Hkrati je ta oddelek prvi stik za banke, revizorje in podobne ustanove, da zagotovi pravilno izvajanje in neprekinjeno optimizacijo postopkov kliringa, načrtovanja in poročanja. Poleg tega ekipe za finance skrbijo za specifične podatke in ključne številke v podporo pri odločanju in spremljanju ciljev produktnih in regionalnih vodstev ter svetujejo vodstvu pri oceni valutnih tveganj.

 

Oddelek za pravne zadeve in zavarovanje

Oddelek za pravne zadeve in zavarovanje skupine cargo-partner ureja izterjavo dolga in občutljive zadeve strank ter preučuje pravne zadeve in zahteve. Med njegovimi obveznostmi so tudi vrednotenje in ponovna pogajanja o novih in obstoječih pogodbah, podpora vodenju naložb v okviru prava gospodarskih družb v Avstriji in v tujini ter vodenje korespondence z odvetniki, notarji in mednarodnimi hčerinskimi družbami.

 

Usposabljanje in upravljanje kakovosti

Ekipa za usposabljanje in upravljanje kakovosti je odgovorna za vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje ravni znanja znotraj skupine. Ekipa za usposabljanje in upravljanje kakovosti na podlagi nenehnih povratnih informacij, raziskav o uvajanju in ocen potreb po usposabljanju zagotavlja učinkovit potek dela na različnih področjih skupine.