Profil

Spoločnosť

Zjednodušujeme všetky procesy v rámci celého dodávateľského reťazca, pričom sa zameriavame na zabezpečenie kvality a trvalo udržateľný pokrok, aby sme poskytli rýchle a efektívne riešenia a zabezpečili dlhodobý úspech našej spoločnosti, klientov, zamestnancov a nášho odvetvia.

Náš proces neustáleho zlepšovania v rámci spoločnosti je založený na záväzkoch voči zákazníkom, na našej vášni pre inovácie a na našej pevnej viere v ekonomickú, ekologickú a sociálnu udržateľnosť. Je plne integrovaný s našimi najnovšími IT systémami a je podložený národnými a medzinárodnými certifikáciami a členstvami.

 

Kľúčové fakty 2020

ProfilPoskytovateľ medzinárodných informačných a logistických služieb pôsobiaci na celom svete so sídlom vo Viedni v Rakúsku
Stanovený1983
Výkonný riaditeľ, CEOMag. Stefan Krauter
Zamestnanci3 250
SieťVlastná sieť v západnej, východnej a strednej Európe, severovýchodnej Ázii, juhovýchodnej Ázii, indickom subkontinente a severnej Amerike

 

1022000

Celkový počet zásielok
260000

Sklad (sqm)
 1290 mil. EUR

Obrat (nekon-solidovaný)

Certifikáty

 • ISO 9001* a ISO 14001*
 • ISO Pharma*
 • IFS* – Medzinárodný hlavný potravinový štandard
 • GDP* - Správna prax pre distribúciu
 • NMFTA – SCAC certifikát
 • HQ SEA CTLT – Osvedčenie o overení dlhopisov
 • QEP – kvalifikovaný poskytovateľ služieb Envirotainer*
 • AEO* - SHS

* v niektorých krajinách

 

Členstvá

 • FIATA - Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés
 • IATA - International Air Transport Association (Medzinárodná asociácia leteckých prepravcov)
 • ILN - International Logistic Network (Medzinárodná logistická sieť)

 

181050  t

Letecká preprava
314000  TEU

Námorná preprava
1097000  t

Cestná preprava

Poslanie a vízia

Nasledujeme našu vášeň pre inováciu a usilujeme sa o to, aby sme sa stali najlepším poskytovateľom informačných logistických služieb na svete. Našu víziu vyjadrujeme tým, že konáme ako hlboko integrovaný partner v dodávateľských reťazcoch našich klientov, aby sme pridali hodnotu a trvalo zlepšovali kvalitu procesov pozdĺž celej línie.

 

Vízia

cargo-partner je najlepší vo svojej triede pri riešení zámorských logistických výziev klientov.

Dodávateľským reťazcom našich klientov dávame veľkú pridanú hodnotu v rámci nášho tradičného podnikania ako špeditér a vďaka našim premysleným riešeniam typu end-to-end (E2E) upraveným podľa potrieb priemyslu a klienta - to všetko je založené na špičkových výkonoch, nákladovo efektívnych digitalizovaných procesoch a spoľahlivých vzťahoch s dopravcami.

Chováme se podľa našej kľúčovej hodnoty „we take it personally “, ktorá neodmysliteľne obsahuje naše mottá „passion for excellence“ a „better than others “.

Naši klienti a servisní partneri vnímajú rozdiel v spolupráci s nami a naši zamestnanci sú hrdí na to, že sú členmi cargo-partner rodiny.

Poslanie

Do roku 2025 sa cargo-partner rozrastie na spoločnosť s obratom 2 miliardy eur, so zameraním na námornú prepravu a všetku súvisiacu dopravu, colné prejednanie, skladovanie a zmluvnú logistiku, distribúciu a informačné služby.

Rýchlo rastieme vďaka nášmu vysoko kompetentnému rozvoju podnikania a hlbokej integrácii do globálnych dodávateľských reťazcov našich klientov z radov nadnárodných korporácií (MNC) a malých a stredných firiem (SME).

Spoločnosť cargo-partner prevádzkuje bezproblémovú sieť vlastných kancelárií a úzko spolupracujúcich agentov, ktorá ponúka všeobecnú logistiku a špeciálne riešenia pre priemysel na najvyššej úrovni služieb.

 

Digitálna stratégia

Naše IT nám umožňuje poskytovať nákladovo efektívny štandard a služby špecifické pre daný priemysel, ako aj hlboko integrované a na mieru prispôsobené logistické riešenia. Naše IT systémy sa ľahko používajú, je ľahké sa ich naučiť a ľahko sa prepojujú so systémami našich obchodných partnerov.

SPOT, naša platforma pre prehľadnosť a spoluprácu, slúži všetkým potrebám našich klientov súvisiacimi s našimi logistickými službami a zároveň vhodne podporuje ich vzťahy s dodávateľmi a zákazníkmi.

Zatiaľ čo SPOT platforma je základom našich vlastných dopravných služieb, stále viac klientov preferuje prácu priamo cez SPOT platformu, alebo ju mať prepojenú s vlastnými systémami.

SPOTworx, nezávislá IT spoločnosť našej skupiny, umožňuje týmto klientom používať SPOT a ďalšie nástroje pre riadenie dodávateľského reťazca tiež pre ich spoluprácu s ďalšími poskytovateľmi logistiky.

História

Naša firemná filozofia je založená na ľudských hodnotách, orientácii na výkonnosť a aktívnom partnerstve.


Spoločnosť bola založená v roku 1983 ako odborník na leteckú nákladnú dopravu vo Viedni. Čoskoro sme začali expandovať na ďalšie trhy,rozšírili spôsoby dopravy a podnikli veľké kroky v oblasti informačných technológií a trvalo udržateľných logistických riešení

ZISTIŤ VIAC

Hodnoty

Naša firemná filozofia je založená na ľudských hodnotách, orientácii na výkonnosť a aktívnom partnerstve.


we take it personally

Naše motto „berieme to osobne" opisuje náš záväzok byť skutočnými partnermi a dôveryhodnými poradcami pre našich klientov, že vyvíjame extra úsilie a podporujeme ich pri každom kroku.

passion for excellence

“Vášeň pre dokonalosť" predstavuje náš spôsob myslenia poháňaný výkonom a našu silnú túžbu dodať najlepšie možné riešenia a prekonať očakávania našich zákazníkov.

better than others

„Lepší ako ostatní" je to, čo o nás zákazníci hovoria. Odráža výsledky nášho myslenia a záväzku a je dôkazom našej tvrdej práce, efektívnych procesov a víťazného tímového ducha.