Kontakt Flappe öffnen
Kariéra

Profily pracovných pozícií

Ak sa chcete pozrieť na niektoré z príležitostí, ktoré máme pre vás k dispozícii, tu nájdete stručný prehľad niekoľkých najdôležitejších kariérnych profilov v spoločnosti cargo-partner. Ak máte pocit, že viete niečím prispieť v oblasti, ktorá tu nie je uvedená, neváhajte nás kontaktovať. Vašim nápadom sme vždy otvorení.

Disponent prepravy

Naše oddelenia pre leteckú, námornú, cestnú prepravu a logistiku tvoria dôležitý základ pre naše logistické procesy v celej spoločnosti. Naši kolegovia v dynamickej oblasti každodenných prepráv majú na starosti organizáciu všetkých praktických aspektov dopravy a skladovania, ako je vyžiadanie a tvorba cenových ponúk, výber dopravcov, vydávanie prepravných dokladov, príprava colnej dokumentácie a vybavovanie služieb zákazníkom a sťažností. Sú v priamom kontakte s našimi zákazníkmi a dodávateľmi a úzko spolupracujú s ostatnými kanceláriami spoločnosti cargo-partner, agentmi a partnermi na celom svete, aby poskytli nevyhnutnú praktickú podporu pri budovaní a rozširovaní našich medzinárodných vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi.

 

Predaj

Naši kolegovia vo vzrušujúcej oblasti predaja sú zodpovední za udržiavanie a rozširovanie existujúcich vzťahov so zákazníkmi, ako aj s hľadaním a získavaním nových zákazníkov.

To zahŕňa uskutočňovanie prieskumu trhu, definovanie cieľových trhov a zákazníkov, analýzu procesov dodávateľského reťazca klientov a identifikáciu potenciálu pre optimalizáciu. Vynikajúce interpersonálne a vyjednávacie schopnosti sú potrebné na zabezpečenie najlepších obchodných transakcií pre našich zákazníkov a dodanie vysokých štandardov služieb reprezentovaných našim heslom „berieme to osobne". Nakoniec, naši kolegovia z oddelenia predaja pravidelne hodnotia svoju mieru úspešnosti a stanovujú opatrenia na zlepšenie v spolupráci s ich nadriadenými a zodpovednými produktovými manažérmi. Mnohí naši špičkoví kolegovia z oddelenia predaja boli vybraný z prepravných oddelení, čo potvrdzuje úspech našej politiky interného kariérneho rastu.

IT – Obchodný analytik / Projektový manažér

Naši obchodní analytici riadia a koordinujú celý rad projektov. Konajú ako spojenie medzi našimi IT tímami a rôznymi špecializovanými oddeleniami, analyzujú a implementujú koncepty pre špecifikácie procesov a produktov. To zahŕňa spracovanie požiadaviek od špecializovaných oddelení, vytváranie špecifikácií pre príslušné obchodné procesy a odporúčanie rôznych riešení v súvislosti s obchodnými a technickými požiadavkami. Obchodný analytik tiež podporuje vývoj projektov, ako aj implementáciu a integráciu nových podnikových aplikácií a systémov.

 

IT – Softvérový vývojár

Medzi zodpovednosti softvérového vývojára patrí analýza, koncepcia a vývoj celopodnikových webových aplikácií a mobilných riešení eBusiness založených na súčasnom stave techniky. Okrem toho naši softvéroví vývojári udržiavajú, rozširujú a optimalizujú existujúce aplikácie, aby zabezpečili hladké celoplošné operácie. Úzko spolupracujú s IT špecialistami spoločnosti cargo-partner, ako aj so skúsenými kolegami z oblastí dôležitých pre podnikanie. Nepretržitý rozvoj našich tímov je zaručený, pretože používame iba tie najpokročilejšie technológie a naše aplikácie a programy podliehajú pravidelným hodnoteniam kvality.

 

IT – Asistenčná služba

Naši pracovníci v asistenčných službách poskytujú cennú podporu pre našich zamestnancov na celom svete pracujúc s rôznymi užívateľskými aplikáciami a nástrojmi špecifickými pre daný priemysel. Okrem toho Asistenčná služba spracováva technické vybavenie pracoviska, ako aj používateľské koncové zariadenia a zodpovedajúce riadenie používateľov. Jedným z dôležitých oblastí činnosti je udržiavanie globálnej sieťovej infraštruktúry a riadenie telekomunikačných systémov s cieľom zabezpečenia plynulých pracovných postupov v celej skupine.

 

Riadenie dodávateľského reťazca (SCM)

Náš tím riadenia dodávateľského reťazca predstavuje dôležitý kontakt medzi našou spoločnosťou a našimi klientmi. Náš SCM tím je zodpovedný za analýzu súčasných procesov zákazníka pozdĺž reťazca vytvárania hodnôt, pričom poukazuje na spôsoby optimalizácie všetkých aspektov, najmä pokiaľ ide o transparentnosť a tok informácií, a podľa potreby implementáciu týchto zlepšení.

V tejto pozícii je kľúčovým prístup orientovaný na tvorbu riešení, ktorý slúži ako rozhranie medzi našimi zákazníkmi a našimi IT tímami. Okrem toho práca na mnohých medzinárodných projektoch umožňuje našim kolegom v SCM rýchlo získať vedomosti z rôznych oblastí v našej spoločnosti.

 

Financie

Táto oblasť zahŕňa účtovníctvo, kontroling a vedenie účtovníctva. Na jednej strane to znamená strategické finančné plánovanie a financovanie projektov, riadenie rizík, ako aj koordináciu a tvorbu finančného výkazu. Zároveň je toto oddelenie primárnym kontaktom pre banky, audítorov a podobné inštitúcie, aby sa zaručilo riadne vykonávanie a neustála optimalizácia procesov zúčtovania, plánovania a vykazovania. Navyše naše finančné tímy poskytujú špecifické a kľúčové údaje na podporu rozhodovania v oblasti produktového a regionálneho riadenia a sledovania cieľov a slúžia ako poradenská kapacita manažmentu pri posudzovaní kurzových rizík.

 

Oblasť právnych a poistných záležitostí

Právne a poistné oddelenie spoločnosti cargo-partner sa zaoberá výberom dlhov a citlivými záležitosťami zákazníkov a skúma právne veci a požiadavky. Právne a poistné oddelenie zahŕňa aj hodnotenie a opätovné prerokovanie nových a existujúcich zmlúv, podporu riadenia investícií podľa obchodného práva v Rakúsku a v zahraničí a riadenie korešpondencie s advokátmi, notármi a medzinárodnými dcérskymi spoločnosťami.

 

Manažment odbornej prípravy a kvality (TQM)

Náš tím v oblastí riadenia odbornej prípravy a kvality zodpovedá za vytváranie, rozvoj a zlepšovanie úrovne vedomostí v rámci našej skupiny. Na základe nepretržitej spätnej väzby, implementačných prieskumov a hodnotenia potrieb odbornej prípravy zabezpečuje náš tím TQM efektívne pracovné postupy v rôznych oblastiach našej spoločnosti.