Your location:International |
Slovak
is the selected language.

SPOT

Logistické riešenia bez plne vyvinutej IT a komunikačnej podpory sú dnes už nepredstaviteľné. Pre cargo-partner e-biznis nie je len slovo, je to každodenná realita. Hneď od začiatku bolo naším cieľom vytvoriť online aplikácie a informačný systém, čo najjednoduchšie, prehľadne a užívateľsky priateľsky. Naším hlavným cieľom je pokračovanie v rozširovaní a optimalizácii týchto Supply Chain (Event) Management aplikácií ako aj našich interných ERP aplikácií na zobrazenie všetkých logistických štruktúr a procesov v B2B a B2C oblasti.

Sledovanie

Track & Trace funkcia vám poskytne kompletný prehľad o všetkých vašich zásielkách v prehľadne usporiadanej štruktúre, začínajúc objednávkou až po kompletné doručenie vašich zás ... Čítaj viac

Reportovanie

SPOT Reporting vám ponúka jednoduchý a sumarizovaný prehľad vašich aktuálnych zásielok, ktorý je vytvorený presne podľa vašich požiadaviek. Váš report môže byť dostupný vo všetkýc ... Čítaj viac

Objednávanie

SPOT umožňuje preniesť vaše objednávky prepravy priamo cez EDI, alebo môžete využiť náš jednoducho ovládateľný nástroj SPOT Order. Vytvoríte objednávku prepravy len niekoľkými klikn ... Čítaj viac

Skladovanie

S našimi nástrojmi máte plnú kontrolu nad vašimi zásobami. Kliknutím myšou môžete kedykoľvek vidieť svoje zásoby a globálne ich distribuovať. Dostanete dôležité informácie o obrate  ... Čítaj viac

Webshop

Spolu s partnerom sme vyvynuli softvérový nástroj, ktorý vám ponúka ideálne riešenia web-shopu so všetkými potrebnými nástrojmi na podporu vášho obchodu. Vám bude stačiť nahrať vaše ... Čítaj viac

Výhody SPOTu v skratke

 • Jednoduchá komunikácia všetkých zainteresovaných strán
 • Tok informácií v reálnom čase medzi všetkými zúčastnenými strananmi
 • Kontinuálna transparentnosť
 • Špecifické reporty podľa potrieb zákazníka
 • Prehľadný a štrukturovaný vzhľad
 • Kompletný prehľad o všetkých vašich zásielkách
 • Online dostupnosť 24 hodín / 7 dní v týždni
 • Objednanie prepravy jednoduchým kliknutím myšou
 • Ochrana dát personalizovaným prístupom a SSL kodifikáciou
 • Zabránenie chybám v dokumentácii pokynmi pre jej spracovanie
 • Online prehľad aktuálneho stavu skladu
 • Prehľad outsourcingu jednoduchým kliknutím myšou
 • Manažment objednávok prepravy

Veľmi radi vám na požiadanie poskytneme prístup k demo verzii, aby ste sa sami mohli presvedčiť o možnostiach a výhodách SPOTu v praxi.

Share this article

SPOT

Kliknutím na nižšie odkaz pre prihlásenie do SPOT

Prihlásenie

eWarehouse Login