Your location:International |
Slovak
is the selected language.

V skratke

Mag. Stefan Krauter / Predseda predstavenstva, CEO

cargo-partner je stredne veľká dynamicky rastúca rodinná firma špecializujúca sa najmä na prepravu a integrovanú logistiku. Našou silnou stránkou sú najmä riešenia pre zámorskú prepravu. Náš obchodný model je založený na osobnom prístupe a globálnej spolupráci s našimi zákazníkmi.


Preprava organizovaná najlepšími logistickými špecialistami a inovatívne systémy a riešenia prinášajú našim zákazníkom konkurenčnú výhodu vďaka optimalizácii tovarového a informačného toku.

Snažíme sa o ekonomickú a ekologickú stabilitu pre našich klientov aj nás samých.

Naše firemné hodnoty

‘we take it personally‘ - byť partnerom
Spoluprácu vidíme ako živé partnerstvo čo znamená spoľahlivosť a hľadanie “víťazných” situácií na oboch stranách.

‘passion for excellence’ - byť zanietený
Zanietenie pre riešenie problémov, radosť z účinných výsledkov a úspech dosiahnutý spoločne s naším zákazníkom.

‘better than others’ - byť lepší
Pre našich zamestnancov je výzvou byť kedykoľvek jeden krok pred konkurenciou.

 

 

Share this article

SPOT

Kliknutím na nižšie odkaz pre prihlásenie do SPOT

Prihlásenie

eWarehouse Login