Your location:International |
Slovak
is the selected language.

Carrier Platform

Our new carrier platform is now online! To guarantee high service quality and reliability, we will use the Road Carrier Platform for all trucking orders from now on. Sign up for free and never make empty runs again!

SPOT

Logistické riešenia bez plne vyvinutej IT a komunikačnej podpory sú dnes už nepredstaviteľné. Pre cargo-partner e-biznis nie je len slovo, je to každodenná realita. Hneď od začiatku bolo na ...

Kariéra

cargo-partner je úspešnou a neustále expandujúcou špedičnou spoločnosťou. Pôsobíme globálne a sme úspešní, v tom čo robíme. Intenzitu hospodárskej súťaže považujeme...