Kontakt Flappe öffnen
Carieră

Profiluri profesionale

Pentru a vă oferi o imagine asupra unora dintre oportunitățile pe care le avem la dispoziție pentru voi, iată o scurtă prezentare generală care descrie câteva dintre cele mai importante profiluri de carieră în cadrul cargo-partner. Dacă simțiți că aveți ceva de contribuit într-un domeniu care nu este enumerat aici, nu ezitați să ne contactați. Suntem mereu deschiși pentru ideile voastre.

Operațiuni

Departamentele noastre operaționale de transport aerian, maritim, rutier și logistică, constituie fundamentul vital al proceselor logistice la nivelul întregii noastre companii. Colegii noștri din domeniul dinamic al operațiunilor zilnice sunt responsabili de organizarea tuturor aspectelor practice ale transporturilor și depozitării, cum ar fi solicitarea și elaborarea de oferte, alegerea transportatorilor, emiterea documentelor de transport, pregătirea documentației vamale, gestionarea serviciului de relații cu clienți și gestionarea reclamațiilor. Aceștia sunt în contact direct cu clienții și furnizorii noștri și colaborează îndeaproape cu alte birouri, agenți și parteneri cargo-partner din întreaga lume pentru a oferi asistență practică indispensabilă în construirea și extinderea relațiilor noastre cu clienții și companiile internaționale.

Vânzări

Colegii noștri din domeniul palpitant al vânzărilor sunt responsabili de menținerea și extinderea relațiilor cu clienții existenți, precum și de găsirea, atragerea și obținerea de clienți noi.

Acest lucru include realizarea de cercetări de piață, definirea piețelor și a clienților țintă, analizarea proceselor lanțului de aprovizionare al clienților și identificarea potențialului de optimizare. Sunt necesare aptitudini interpersonale și de negociere ridicate pentru a garanta cele mai bune oferte clienților noștri și pentru a asigura standardele înalte de servicii, reprezentate de mottoul nostru „ne implicăm personal”. În final, colegii noștri de la Vânzări își evaluează în mod periodic ratele de succes pentru a stabili măsuri de îmbunătățire în colaborare cu superiorii lor și cu managerii responsabili de produs. Mulți dintre colegii noștri care au cele mai bune performanțe în vânzări au fost recrutați din departamentul operațional, fapt care certifică succesul politicii noastre de promovare la nivel intern.

 

IT - Analist de afaceri / Manager de proiect

Analiștii noștri gestionează și coordonează o serie de proiecte. Acționând drept punct de legătură între echipele noastre IT și diferite departamente de specialitate, aceștia analizează și implementează concepte pentru specificațiile proceselor și produselor. Această activitate include procesarea cerințelor de la departamentele de specialitate, crearea specificațiilor pentru procesele de afaceri relevante și recomandarea de diferite soluții în raport cu cerințele de afaceri și tehnice. De asemenea, un analist de afaceri susține dezvoltarea de proiecte precum și implementarea și integrarea noilor aplicații și sisteme de afaceri.

IT - Dezvoltator de software

Responsabilitățile unui Dezvoltator de software includ analiza, conceperea și dezvoltarea aplicațiilor web la nivel de companie și soluțiile eBusiness mobile, în funcție de stadiul actual al tehnologiei. În plus, Dezvoltatorii noștri de software mențin, extind și optimizează aplicațiile existente pentru a asigura operațiuni fără probleme la nivelul întregului grup. Aceștia colaborează îndeaproape cu specialiștii IT ai cargo-partner, precum și cu colegii experimentați din domeniile relevante ale companiei. Dezvoltarea continuă a echipelor noastre este garantată deoarece folosim numai cele mai avansate tehnologii, iar aplicațiile și programele noastre sunt supuse la evaluări periodice din perspectiva calității.

IT - Serviciul de asistență

Serviciul nostru de asistență oferă un sprijin valoros angajaților noștri din întreaga lume cu o varietate de aplicații pentru utilizatori și instrumente specifice industriei. În plus, Serviciul de asistență se ocupă de echipamentele tehnice de la locul de muncă, precum și de dispozitivele terminale relevante pentru utilizatori și de gestionarea utilizatorilor aferenți. Un domeniu important de activitate constă în menținerea infrastructurii globale de rețea și gestionarea sistemelor de telecomunicații pentru a permite fluxuri de lucru line la nivelul întregului grup.

Gestionarea lanțului de aprovizionare

Echipa noastră de gestionare a lanțului de aprovizionare reprezintă o legătură vitală între companie și clienții noștri. Echipa SCM (Gestionarea lanțului de aprovizionare) este responsabilă de analizarea proceselor actuale ale clientului pe parcursul întregului lanț de creare a valorii, prin evidențierea modalităților de optimizare a tuturor aspectelor, în special în ceea ce privește transparența și fluxul de informații și implementarea acestor îmbunătățiri după caz.

O abordare orientată spre soluții este crucială în această funcție, care servește drept interfață între clienții noștri și echipele noastre IT. În plus, faptul că lucrează la o serie de proiecte internaționale, permite colegilor noștri din cadrul SCM să dobândească rapid cunoștințe în diferite domenii ale companiei noastre.

 

Finanțe

Acest domeniu include Contabilitatea, Controlul și Evidența contabilă. Activitatea presupune și planificarea financiară strategică, finanțarea proiectelor, gestionarea riscurilor precum și coordonarea și elaborarea situației financiare. Totodată, acest departament este principalul punct de contact pentru bănci, auditori și instituții asemănătoare pentru a garanta executarea corespunzătoare și optimizarea continuă a proceselor de compensare, planificare și raportare. În plus, echipele noastre de Finanțe oferă date și cifre cheie specifice pentru a susține managerii de produs în procesul de luare a deciziilor și monitorizare a obiectivelor, acționând ca un consultant pentru evaluarea riscurilor de schimb valutar.

Departamentul Juridic și Asigurări

Departamentul Juridic și Asigurări al cargo-partner se ocupă de recuperarea datoriilor și de aspectele privind clienții sensibili, examinând problemele și cerințele juridice. De asemenea, responsabilitățile acestui departament includ evaluarea și renegocierea contractelor noi și existente, susținerea gestionării investițiilor potrivit dreptului societăților comerciale în Austria și în străinătate și gestionarea corespondenței cu avocații, notarii și filialele internaționale.

Formare și Managementul calității

Echipa noastră de Formare și Management al calității este responsabilă de stabilirea, alimentarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe din cadrul grupului nostru. Pe baza feedback-ului continuu, a sondajelor privind implementarea și a evaluărilor nevoilor de formare, echipa noastră TQM (Formare și Managementul calității) asigură un flux de lucru eficient în diferitele domenii ale companiei noastre.