Kontakt Flappe öffnen

Oświadczenie prawne

 

Cargo-Partner Headquarter GmbH

Airportstrasse 9
2401 Fischamend
T: +43 5 9888-0
info@cargo-partner.com

Sąd rejonowy: Korneuburg
Dyrektor generalny: Tihomir Bajci
Siedziba biura regionalnego: Fischamend
Numer rejestracyjny firmy: FN 480628 g
Nr VAT: ATU73100002


Informacje prawne i warunki korzystania z usług

Treść zawarta na stronach internetowych firmy cargo-partner stanowi chronioną prawem autorskim własność firmy Cargo-Partner Headquarter GmbH © 1999-2023 i jest udostępniana użytkowników w formie „takiej, jaka jest” oraz „w miarę jej dostępności”. Wszelkie zawarte w witrynie firmy informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez wcześniejszego uprzedzenia. cargo-partner może również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w witrynie, w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Użytkownikowi nie wolno jednak rozprowadzać, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani używać ww. materiałów w celach publicznych lub komercyjnych, bez wyraźnej pisemnej zgody cargo-partner. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w pobranych materiałach muszą zostać w nich zachowane.

Przesyłanie wiadomości do któregokolwiek z naszych serwerów za pośrednictwem witryny internetowej cargo-partner oznacza, że użytkownik zgadza się na następujące warunki:

  1. Materiał nie może zawierać żadnych elementów, które są niezgodne z prawem lub w inny sposób nie nadają się do publikacji
  2. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia wszelkich uzasadnionych starań, żeby przeprowadzić skanowanie materiału w poszukiwaniu wirusów, a także usunąć wszelkie wirusy lub inne szkodliwe czy niszczące elementy przed przesłaniem jakichkolwiek wiadomości lub dokumentów

 

Oferta cenowa

Oferty cenowe firmy cargo-partner GmbH są oparte na stawkach, taryfach i kursach wymiany (niewiążące do czasu zawarcia umowy) obowiązujących w dniu wyceny. Wszelkie podjęte przez firmę działania podlegają standardowym warunkom firm spedycyjnych, które obowiązują w kraju, w którym zaangażowany spedytor ma siedzibę, w ich obowiązującym brzmieniu. Informacje o czasie oraz terminach dostawy należy interpretować jako niewiążące. cargo-partner GmbH nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia ani jakiekolwiek kary. Transport naziemny może zostać zastąpiony przez transport lotniczy lub morski na uzgodnionych częściach trasy. Odpowiedzialność firmy w żadnym przypadku nie wykracza poza granice określone przez Konwencję warszawską, Konwencję Montrealską, Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Konwencję międzynarodową o przewozie towarów kolejami (CIM) lub warunki określone w listach przewozowych. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, faktury są wymagalne z chwilą ich otrzymania. Klient zostanie obciążony wszelkimi wydatkami wynikającymi z braku płatności.

 

Działalność

Austria

Business undertaken subject to the General Terms & Conditions of cargo-partner resp. General Austrian Forwarders' Terms and Conditions (AÖSp) in the valid wording.

Wir arbeiten ausschließlich auf Basis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von cargo-partner sowie der Allgemeinen Österreichischen Spediteurbedingungen (AÖSp) in der jeweils geltenden Fassung.

District Court: Korneuburg
CEO: Martin Schenzel 
Reg. Office: Fischamend
Company Reg. Number: FN 80791 k
UID/VAT ATU16818905


Bangladesz

Prowadzona działalność podlega General Terms & Conditions of Freight Forwarding w Bangladeszu w obowiązującym brzmieniu.

 

Belgia

Prowadzona działalność podlega General Belgium Forwarders’ Terms & Conditions w obowiązującym brzmieniu. Download
RPR BRUSSEL, VAT No. BE0887434390

 

Bośnia i Herzegowina

Prowadzona działalność podlega General Bosnia and Herzegovina International Forwarders’ Conditions.
Preuzeti poslovi su u skladu sa Opstim uvjetima poslovanja medjunarodnih speditera Bosne i Hercegovine.


Bułgaria

Prowadzona działalność podlega Standard Trading Conditions and Standard Warehousing Conditions wydanym przez Bułgarską Izbę Spedycji.
District Court: Sofia
Company Reg. Number: 9746/2003
UID/VAT BG131142625

 

Chorwacja

Prowadzona działalność podlega General Conditions of the International Freight Forwarders Association of Croatia.
Domicile: Zagreb
District Court: Zagreb
UID/VAT HR1194950

 

Republika Czeska

Prowadzona działalność podlega Czech Forwarding Agents’ General Terms of Business and §273 Sect.1 Commercial Code.
Code 5500 Company incorporated in the commercial register at the district court of Prague section C insert 21526
UID/VAT CZ49678329

 

Niemcy

Prowadzona działalność podlega German Forwarders' Standard Terms and Conditions (ADSp).
District Court: Munich
Managing Director: Thomas Peters
Reg. Office: Zeppelinstraße 1, D-85399 Hallbergmoos
Company Reg. Number: HRB 140059
UID/VAT: DE813030375
ISO 9001:2015 certified

 

Hong Kong
Business undertaken subject to Company Standard Trading Conditions. This Company is an individual member of the FIATA.

 

Węgry

Prowadzona działalność podlega Hungarian Forwarding Agents' Standard Terms of Business (ÁSZF).
Domicile: 2360-Gyál, GLP Logistics Centre, Gorcsev Iván utca 1
Company Reg.Number:13-09-124441 at County Court Pest, as the Court of Registry
UID/VAT HU10891748
Tax No. 10891748-2-44
ÁSZF in Hungarian

 

Indie

Prowadzona działalność podlega General Terms and Conditions of Freight Forwarding in India.

 

Indonezja

Prowadzona działalność podlega General Terms and Conditions of Freight Forwarding in Thailand.

 

Malezja

Prowadzona działalność podlega General Terms and Conditions of Freight Forwarding in Malaysia.
Commercial register no. 910921-U issued on August 9th, 2010 Kuala Lumpur District Court: Kuala Lumpur, Legal Domicile: Kuala Lumpur

 

Holandia

Prowadzona działalność podlega Dutch Forwarding Conditionsw obowiązującym brzmieniu.
Op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX condities), laatste versie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004, van toepassing.
All activities are subject to the Dutch Forwarding Conditions, latest version, as deposited at the Registry of the District Courts at Amsterdam, Arnhem, Breda and Rotterdam on July 1 2004.

 

Chińska Republika Ludowa

Prowadzona działalność podlega CIFA Standard Trading Conditions.

 

Polska

ATTENTION! There is no transport/marine insurance automatically covered for your shipment. In many cases there is no liability of carriers, e.g. natural disaster or General Average. Our liability is subject to the limitations set out in the WC, MC, CMR, CIM, AWB or the terms and conditions on the B/L. Further declaration of cargo values at transport orders, invoices or any other documents determine according to our services on the basis of the General Polish Forwarders Conditions (OPWS) no increase of our limitation of liability.

By request we organize transport insurance (premium, procurement, handling, transport consultancy), (optional door-to-door coverage), covering damages at on- and offloading, general average deposit payment and in case of damage/loss up to full cargo value. Transport insurance (premium, procurement, handling) is only taken out upon your explicit written order and is subject to the General Austrian Transport Insurance Terms and Conditions (AÖTB) in the valid wording.
District Court: Warsaw
UID/VAT PL5222349705

Uwaga!!! Przesyłki nie są automatycznie objęte ubezpieczeniem transportowym/morskim. W wielu przypadkach odpowiedzialność przewoźników jest wyłączona np. w wypadku klęski żywiołowej czy awarii wspólnej. Nasza odpowiedzialność podlega ograniczeniom ustalonym w WC, MC, CMR, CIM, AWB lub w warunkach czy postanowieniach wskazanych w B/L. Dalsze deklaracje dotyczące wartości towaru wskazane na zaleceniu spedycyjnym, fakturze lub innym dokumencie określone zgodnie ze świadczoną przez nas usługą na podstawie Ogólnopolskich Warunków Spedycyjnych (OPWS) nie zwiększają zakresu naszej odpowiedzialności.

Na żądanie oferujemy ubezpieczenie transportowe (obejmujące składkę ubezpieczeniową, zamówienie, obsługę oraz informacje o stanie sprawy), (opcjonalnie ochronę door-to-door), pokrywające szkody przy załadunku i rozładunku, płatność depozytów przy awarii wspólnej i w przypadku szkody/straty do pełnej wysokości wartości towaru. Ubezpieczenie transportowe (premium, procurement, handling), jest wykupywane wyłącznie w przypadku pisemnego zamówienia tej usługi w sposób zrozumiały i podlega Ogólnym Warunkom Austriackiego Ubezpieczenia Transportowego (AÖTB) w obowiązującym brzmieniu.
KRS 0000121547 Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy
VAT No. PL 5222349705


Romunia

Prowadzona działalność podlega USER Standard Terms and Conditions w obowiązującym brzmieniu.
Comp. Reg. No. J23/797/01.11.2000
District Court: Buftea, Ilfov
UID/VAT RO13499400

 

Serbia

Prowadzona działalność podlega General Terms and Conditions of Freight Forwarding in Serbia.
Domicile: Beograd
District Court: Beograd
Company Reg. Number: 17561545
UID/VAT 103394687 (PIB)

 

Singapur

Prowadzona działalność podlega Standard Trading Conditions opublikowane przez Singapore Logistics Association.www.sla.org.sg/stc
This Company is an individual member of IATA and FIATA.
Commercial register No. 200805355K
District Court: Singapore

 

Republika Słowacka

Prowadzona działalność podlega General Freight Forwarder's Conditions of Association of Logistics and Freight Forwarding of the Slovak Republic w obowiązującym brzmieniu.
Domicile: Bratislava
Commercial Register of the District Office Bratislava I, Section Sro
Company Reg. Number: 31358152<br/> UID/VAT SK2020329278

 

Słowenia

Prowadzona działalność podlega General Slovenian International Forwarders' Conditions.
Domicile: Ljubljana
District Court: Ljubljana
Company Reg. Number: 1/05751/00
UID/VAT SI52847349

 

Sri Lanka

Prowadzona działalność podlega General Terms and Conditions of Freight Forwarding in Sri Lanka.

 

Korea Południowa

Prowadzona działalność podlega General Terms and Conditions of Freight Forwarding in South Korea.

 

Tajwan

Prowadzona działalność podlega General Terms and Conditions of Air Freight Forwarding and the General Terms and Conditions of Ocean Freight Forwarding in Taiwan.

 

Tajlandia

Prowadzona działalność podlega General Terms and Conditions of Freight Forwarding in Thailand.
District Court: Bangkok
Company Reg. Number: 0105551031259
TAX / VAT number: 3032990820

 

Turkey
All transactions entered into with Cargo Partner Nakliyat ve Lojistik A.S. shall be subject to the restrictions stipulated in the UTİKAD Standard Trading Conditions

 

Stany Zjednoczone

Prowadzona działalność podlega NCBFAA standard terms and conditions of service.
C-TPAT SVI# a94c5548-f7c4-49ff-86f6-43d5343c522b

 

Wietnam

Prowadzona działalność podlega General Standard Terms and Conditions of the V.L.A.
Reg No. 411022000722, issued by People’s Committee, Ho Chi Minh City, Vietnam
Legal Court: Ho Chi Minh City