Kontakt Flappe öffnen
Kariera

Profile zawodowe

Zaprezentowanie możliwości, jakie mamy dla Ciebie w naszej firmie, najlepiej zobrazuje przegląd kilku najważniejszych profili zawodowych w cargo-partner. Jeśli masz coś do zaoferowanie w dziedzinie, która nie jest tu wymieniona, skontaktuj się z nami. Zawsze jesteśmy otwarci na Twoje pomysły.

Operacje

Nasze Działy Operacyjne Air, Sea, Road, Rail i Logistyki stanowią podstawę procesów logistycznych w całej firmie. Ich pracownicy działają w dynamicznym obszarze codziennych operacji, gdzie odpowiadają za organizację wszystkich praktycznych aspektów transportu i magazynowania, takich jak zamawianie, tworzenie ofert, wybór przewoźników, wystawianie dokumentów przewozowych, obsługa klienta i zarządzanie reklamacjami.

Mają oni bezpośredni kontakt z naszymi klientami i dostawcami. Blisko współpracują z innymi biurami, agentami i partnerami na całym świecie w celu zapewnienia wsparcia w budowaniu i rozwijaniu naszych międzynarodowych relacji biznesowych z klientami.

 

Sprzedaż

Nasi koledzy z Działów Sprzedaży są odpowiedzialni za utrzymywanie i rozwijanie istniejących relacji z klientami, a także pozyskiwanie nowych klientów.

Obejmuje to prowadzenie badań rynkowych, definiowanie grup docelowych, analizowanie procesów łańcucha dostaw oraz identyfikowanie potencjału optymalizacji. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne są niezbędne, aby zapewnić naszym klientom najlepszą ofertę i wysokie standardy obsługi, zgodne z naszym motto „we take it personally”. Wyniki naszych handlowców są regularnie oceniane, aby umożliwić im osiąganie jak najlepszych wyników we współpracy z klientem. Wielu z naszych czołowych pracowników Sprzedaży zostało zrekrutowanych z Działów Operacyjnych, co świadczy o sukcesie naszej polityki wewnętrznych awansów.

 

IT – Analityk Biznesowy / Project Manager

Nasi Analitycy Biznesowi zarządzają i koordynują szeregiem różnych projektów. Działając jako łącznik między IT a innymi wyspecjalizowanymi działami, analizują i wdrażają koncepcje specyfikacji procesów i produktów. Obejmuje to przetwarzanie wymagań z innych działów, tworzenie specyfikacji dla odpowiednich procesów biznesowych i rekomendacje różnych rozwiązań w odniesieniu do wymogów biznesowych i technicznych. Analityk Biznesowy wspiera także rozwój projektów oraz wdrażanie i integrację nowych aplikacji i systemów biznesowych.

 

IT – Software Developer

Do obowiązków programisty należy analiza, koncepcja i rozwój firmowych aplikacji internetowych oraz rozwiązań mobilnych dla e-biznesu bazujących na najnowocześniejszych technologiach. Dodatkowo, nasi deweloperzy utrzymują, rozbudowują i optymalizują istniejące aplikacje w celu zapewnienia płynności operacji w całej firmie. Współpracują zarówno z informatykami, jak i innymi doświadczonymi pracownikami z istotnych dla biznesu obszarów. Stosowanie najbardziej zaawansowanych technologii gwarantuje, że nasze zespoly IT ciągle się rozwijają, a nasze aplikacje i programy podlegają regularnym ocenom jakości.

 

IT – Service Desk

Nasz Service Desk zapewnia wsparcie naszym pracownikom na całym świecie poprzez szerokie spektrum aplikacji i narzędzi branżowych. Zajmuje się także zapleczem technicznym stanowisk pracy, wyposażeniem w odpowiednie urządzenia oraz zarządzaniem użytkownikami. Istotnym obszarem działalności Service Desk jest utrzymanie globalnej infrastruktury sieciowej oraz zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi w celu zapewnienia płynnych przepływów w obrębie całej grupy.

 

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Nasz zespół ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw jest istotnym pośrednikiem między firmą a naszymi klientami. Jest on odpowiedzialny za analizę bieżących procesów klienta, wskazywanie sposobów optymalizacji wszystkich aspektów, zwłaszcza w odniesieniu doprzepływu informacji, a także wdrażanie ulepszeń, gdy jest to potrzebne.

Podejście ukierunkowane na rozwiązania ma kluczowe znaczenie w sytuacji, gdzie działamy jako pośrednik między klientami a zespołami IT. Dodatkowo, praca z wieloma międzynarodowymi projektami sprawia, że zespół Zarządzania Łańcuchem Dostaw szybko zdobywa wiedzę w różnych obszarach naszej firmy.

 

Finanse

Obszar ten obejmuje księgowość, controlling i rachunkowość. Oznacza to strategiczne planowanie finansowe i finansowanie projektów, zarządzanie ryzykiem, a także koordynację i tworzenie sprawozdań finansowych. Jednocześnie dział ten stanowi główny kontakt dla banków, audytorów i podobnych instytucji w celu zagwarantowania właściwego wykonywania i ciągłej optymalizacji procesów rozliczeniowych, planistycznych i sprawozdawczych. Ponadto, nasze zespoły finansowe dostarczają konkretne dane liczbowe celem wsparcia procesu podejmowania decyzji i monitorowania rynku przez kierownictwo produktowe i regionalne. Pełnią także funkcję doradczą dla zarządu w zakresie oceny ryzyka walutowego.

 

Dział Prawny i Ubezpieczenia

Dział Prawny i Ubezpieczeń zajmuje się windykacją należności i zażaleniami klientów, a także analizuje sprawy i wymogi prawne. Obowiązki Działu Prawnego i Ubezpieczeń obejmują także ocenę i negocjowanie nowych i istniejących umów, wspieranie zarządzania inwestycjami zgodnie z prawem firmowym w kraju i za granicą, a także prowadzenie korespondencji z prawnikami, notariuszami i międzynarodowymi spółkami zależnymi.

 

Szkolenia i Zarządzanie Jakością (TQM)

Nasz zespół ds. Szkoleń i Zarządzania Jakością (TQM) jest odpowiedzialny za ustalanie, pielęgnowanie i podnoszenie poziomu wiedzy w naszej grupie. Bazując na informacji zwrotnej, badaniach wdrożeniowych, szkoleniach i ocenie potrzeb, nasze zespoły TQM zapewniają wydajną pracę w różnych obszarach naszej firmy.