Kontakt Flappe öffnen
Firma

Compliance

W cargo-partner zawsze postępujemy odpowiedzialnie i zgodnie z prawem. Nasz Kodeks Postępowania definiuje ramy etyczne i prawne dla naszych działań korporacyjnych, a także nasze wartości i wynikające z nich wewnętrzne normy postępowania. Oczekujemy, że nasi pracownicy i partnerzy biznesowi będą przestrzegać naszych standardów etycznych oraz cenić kulturę otwartej i bezpośredniej komunikacji.

Zgłoszenia przypadków naruszeń

Uczciwość i etyczne zachowanie są niezbędne, aby przetrwać na dzisiejszym rynku. Dlatego też zachęcamy naszych pracowników i partnerów biznesowych do przestrzegania uczciwości w cargo-partner poprzez zgłaszanie jakichkolwiek zachowań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na naszą reputację oraz relacje biznesowe.

Jeśli uważasz, że powinieneś zgłosić którykolwiek z poniższych tematów, skorzystaj z adresu integrity(at)cargo-partner.com:

  • Akcje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i/lub bezpieczeństwa ludzi lub środowiska
  • Ataki kryminalistyczne
  • Konflikt interesów
  • Zachowania antykonkurencyjne
  • Niewywiązanie się z jakichkolwiek zobowiązań
  • Niewłaściwe wykorzystanie aktywów przedsiębiorstwa
  • Jakiekolwiek inne problemy natury prawnej lub etycznej
  • Zatajenie któregokolwiek z powyższych

Wszystkie informacje zostaną potraktowane ze ścisłą poufnością.


Jak stworzyć raport?

Jeśli wysyłasz raport na adres integrity(at)cargo-partner.com, opisz sytuację najbardziej szczegółowo jak się da, abyśmy odpowiednio ją przetworzyli i sprawdzili. Upewnij się, że dołączasz wszystkie niezbędne informacje wskazujące, KTO jest zaangażowany, CO, KIEDY i GDZIE się stało oraz JAK doszło do incydentu. Jeśli to możliwe, załącz dane kontaktowe, abyśmy mogli się skontaktować na wypadek dalszych pytań.


Compliance Declaration

Download