Kontakt Flappe öffnen
Branże

Wyroby farmaceutyczne i medyczne

Zapewniamy niezakłócony łańcuch chłodniczy dla transportu i magazynowania wyrobów farmaceutycznych, krótki czas tranzytu oraz stałą kontrolę temperatury dla wszystkich towarów w zakresie od -70°C do +30°C.

Nasze centra kompetencyjne na całym świecie zapewniają niezakłócony łańcuch chłodniczy z wysokimi standardami bepieczeństwa i ciągłą kontrolą jakości.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w obsłudze tego rodzaju towarów, oferujemy spersonalizowane konsultacje i indywidualne rozwiązania dla logistyki artykułów ochrony zdrowia. Najwyższą jakość gwarantuje wyspecjalizowany personel, procesy zgodne z normami ISO i GDP, nadzór nad przewoźnikami i dostawcami oraz nieprzerwany monitoring temperatury podczas dystrybucji. Wszystkie zaangażowane strony otrzymują kompleksowe informacje wraz ze szczegółowym opisem procesów, jak i alternatywnymi rozwiązaniami. Zapewniamy optymalne systemy pakowania dla konkretnych wymogów temperatury, definiujemy najlepsze trasy i wybieramy najbardziej odpowiednich przewoźników w celu osiągnięcia krótkiego czasu tranzytu oraz niezawodnych usług.