Kontakt Flappe öffnen
Branże

Części zamienne i motoryzacyjne

Oferujemy elastyczne rozwiązania dla dostaw just-in-time (JIT) i just-in-sequence (JIS), serwis części zamiennych, optymalizację frachtu, transport ładunków niebezpiecznych, różnorodne opcje pakowania oraz dedykowane magazyny z szeroką gamą usług o wartości dodanej. Nasi wykwalifikowani pracownicy zapewnią obsługę dla przesyłek wrażliwych na czas.

Wspieramy każdy aspekt Twojego łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej, w tym logistykę wewnętrzną, dystrybucję części zamiennych oraz transport pojazdów. Integracja danych VDA zapewnia szybką i wydajną obsługę. Elastycznie dostosowujemy nasze procesy do specyfiki Twoich wymagań, a także do stale zmieniających się warunków w obrębie łańcucha dostaw.

Nasi profesjonaliści planują wszystkie procesy z dużym wyprzedzeniem, aby uniknąć opóźnień i dotrzymać najściślejszych terminów odbioru i dostawy. Obejmuje to przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów przewozowych, wstępną rezerwację rejsów w liniach lotniczych, planowanie odbiorów w firmach przewozowych, a także ścisły kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi dostawcami i przewoźnikami w celu szybkiego reagowania na zmiany i fluktuacje. Jakość procesu zapewniona jest przez wewnętrzne procedury operacyjne, szczegółowo określające wszystkie istotne instrukcje postępowania i ramy czasowe. Dzięki automatycznym raportom o rozbieżnościach, wszystkie strony otrzymują informacje niezbędne do znalezienia szybkich rozwiązań.