Kontakt Flappe öffnen
Branże

Artykuły spożywcze i łatwo psujące się

Oferujemy usługi transportu i magazynowania dla produktów wymagających kontrolowanych warunków otoczenia lub klimatyzacji w zakresie temperatury od 15°C do 25°C, schłodzonych ładunków w zakresie od 0°C do 4°C, a także mrożonek w przedziale do -18°C, w tym różne aktywne i pasywne rozwiązania pakowania.

Towary łatwo psujące się, takie jak warzywa, mięso, nabiał, owoce i kwiaty, wymagają szczególnej uwagi i doświadczenia, a także wysokiej jakości i niezawodnych procesów transportu i przechowywania. Wymaganiom tym sprostają nasze dedykowane zespoły ds. artykułów spożywczych i łatwo psujących się we wszystkich biurach cargo-partner, z których kilka posiada certyfikaty ISO, IFS i QEP.

Nasi wyspecjalizowani pracownicy na całym świecie zapewniają dogłębną analizę w zakresie logistyki żywności i tworzą rozwiązania „od drzwi do drzwi” dostosowane do indywidualnych potrzeb. Oferujemy usługi dla łańcucha chłodniczego w ramach transportu morskiego, lotniczego i lądowego, obejmujące przechowywanie w chłodniach, aktywne i pasywne metody chłodzenia, takie jak odpowiednie kontenery, koce termiczne i folie, a także stały monitoring temperatury, wilgotności i GPS. Nasi eksperci zajmą się wszelkimi niezbędnymi kontrolami weterynaryjnymi i procedurami odprawy celnej.