Kontakt Flappe öffnen
Услуги

Воздушен (авионски) транспорт

Нудиме низа услуги за воздушен транспорт (превоз) за да ви овозможиме да пронајдете оптимален баланс меѓу брзината и трошоците. Искористете ја беспрекорната мрежа со највисоки стандарди за безбедност и квалитет за превоз на стока на која било локација во светот. 

Нашите тимови за воздушен (авионски) транспорт ширум светот обезбедуваат флексибилни решенија за најразлични транспортни предизвици, од моторни возила и производи со висока технологија, машини и електроника  до фармацевтски производи, транспорт на уметнички дела и концертна логистика. Нудиме и специјализирани услуги за воздушен (авионски) транспорт на животни, предмети кои се чуваат на посебна температура и опасна стока. Нашите царински стручњаци со задоволство ќе ве посоветуваат за царинските давачки во одредена земја, потврдите за движењето на стоката и уверенијата за потеклото. Целокупната документација за резервација и транспорт е на располагање и е достапна во секој момент на СПОТ-платформата за управување со ланецот за снабдување. 

Do you need a current market assessment?

Airfreight Insights

Read our Airfreight Insights to find out about the latest developments in the global air cargo industry. Get an update on trade and rate developments as well as flexible solutions offered by cargo-partner to deal with the current challenges.

read more »

Контакт

* required field