Kontakt Flappe öffnen
Кариера

Профил на работни места

За да имате увид во некои од можностите кои ги подготвивме за вас, ви нудиме краток преглед со опис на неколку од најважните профили за кариера во компанијата Карго-партнер. Доколку сметате дека некако можете да придонесете во областа која овде не е наведена, слободно можете да ни се обратите. Секогаш сме отворени за вашите идеи.

Оперативни работи

Нашите оперативни сектори за авионски, поморски, патен транспорт и логистика претставуваат главен темел за логистичките процеси во нашата компанија. Нашите колеги во динамичната област на секојдневните операции се задолжени за организирање на сите оперативни аспекти на транспортот и складирањето, како што се: барањето и креирањето понуди, одбирањето  превозници, издавањето  превозни документи, подготовката на царинската  документација и ракувањето со корисничкиот сервис и жалбите. Тие се во директен контакт со нашите клиенти и добавувачи, а тесно соработуваат со останатите канцеларии на Карго-партнер, агентите и партнерите ширум светот со цел да ја обезбедат неопходната конкретна поддршка во изградбата и ширењето на деловните односи со нашите меѓународни клиенти и партнери. 

Продажба

Нашите колеги од Секторот за продажба се задолжени за одржување и проширување на постоечките односи со клиентите, како и и за пронаоѓање и привлекување нови клиенти. 
Ова подразбира спроведување истражување на пазарот, дефинирање на целните пазари и купувачи, анализа на процесот во ланецот на снабдување на нашите клиенти и препознавање можности за оптимизација. 

ИТ-деловен аналитичар/менаџер на проект

Дејствувајќи како врска меѓу нашите ИТ-тимови и различни специјализирани одделенија, нашите деловни аналитичари евалуираат и имплементираат концепти за спецификации на процеси и производи. Тие, исто така, го поддржуваат развојот на проектот, како и спроведувањето и интеграцијата на новите деловни апликации и системи.  

ИТ-програмер

Должностите на програмерот опфаќаат:  анализа, концепција и развој на веб-апликации и мобилни деловни решенија на ниво на компанијата кои се базираат на последните технолошки достигнувања. Покрај тоа нашите програмери ги одржуваат, ги шират и ги оптимизираат постоечките апликации со цел да осигураат непречени операции во целата група. 

ИТ-кориснички центар

Нашиот кориснички центар им пружа драгоцена поддршка на нашите вработени ширум светот со помош на низа кориснички апликации и наменски алатки во оваа индустрија. Освен тоа, нашиот кориснички центар ракува со техничка опрема на работните места, како и со релевантни уреди за корисниците и е задолжен за соодветно постапување со корисниците. 

Управување со ланецот на снабдување

Нашиот тим за управување со ланецот на снабдување претставува клучна врска меѓу нашата компанија и нашите клиенти. Тимот за управување со ланецот на снабдување е задолжен за анализа на тековните процеси на нашите клиенти во поглед на ланецот на создавање вредност, истакнувајќи го начинот на оптимизација на сите аспекти  и, по потреба, имплементација на овие подобрувања. 

[Translate to Macedonian:] Finance

[Translate to Macedonian:]

Our Finance department is in charge of Accounting, Controlling and Bookkeeping. The team’s responsibilities range from strategic financial planning and project financing to risk management and creation of the financial statement.

[Translate to Macedonian:] Legal & Insurance

[Translate to Macedonian:]

cargo-partner’s Legal and Insurance department handles debt collection and sensitive customer concerns and examines legal matters and requirements. The department’s responsibilities also include evaluating and re-negotiating new and existing contracts, supporting investment management, and managing correspondence with attorneys, notaries and international subsidiaries. 

[Translate to Macedonian:] Training & Quality Management

[Translate to Macedonian:]

Our Training & Quality Management team is responsible for establishing, nourishing and improving the knowledge level within our group. Based on continuous feedback, implementation surveys and training needs assessments, our TQM team ensures an efficient workflow in the different areas of our company.