Kontakt Flappe öffnen
Kariéra

Profily pozic

Abyste si mohli udělat rychlou představu o některých pracovních příležitostech, které nabízíme, uvádíme stručný přehled popisující několik nejvýznamnějších profilů ve společnosti cargo-partner. Pokud máte pocit, že byste mohli být přínosem v oblasti, kterou zde neuvádíme, neváhejte nás kontaktovat. Jsme otevřeni vašim nápadům.

Provoz

Naše oddělení pro logistiku, leteckou, námořní a silniční dopravu tvoří nepostradatelný základ našich logistických procesů napříč firmou. Naši kolegové z dynamické oblasti každodenních operací zodpovídají za organizaci všech praktických aspektů přepravy a skladování, jako jsou například poptávky, tvorba cenových nabídek, výběr přepravců, vystavení přepravní dokumentace, příprava celní dokumentace a vyřizování služeb zákazníků a řízení reklamací. Jsou v přímém kontaktu s našimi zákazníky a dodavateli a úzce spolupracují s ostatními pobočkami cargo-partner a partnery po celém světě, abychom mohli poskytovat nezbytnou podporu v budování a rozšiřování naší mezinárodní zákaznické základny a obchodních vztahů.

Prodej

Naši kolegové ze vzrušující oblasti prodeje mají na starosti udržování a rozšiřování existujících vztahů se zákazníky i vyhledávání a získávání nových zákazníků. 

Patří sem i provádění marketingového průzkumu, definice cílových trhů a zákazníků, analýzy procesů dodavatelského řetězce klientů a identifikace příležitostí k optimalizaci. Pro zajištění těch nejlepších nabídek pro naše zákazníky a doručení služeb s vysokým standardem v duchu našeho motta „bereme to osobně“ jsou nezbytné skvělé mezilidské a vyjednávací dovednosti. Kromě toho naši kolegové z oblasti prodeje pravidelně vyhodnocují se svými nadřízenými a projektovými manažery svou úspěšnost, aby se mohli neustále zlepšovat. Mnozí z našich kolegů v oddělení prodeje původně pracovali v provozním oddělení, což splňuje naši strategii interního růstu zaměstnanců.

IT – obchodní analytik / projektový manažer

Naši obchodní analytici řídí a koordinují širokou škálu projektů. Působí jako vyjednavači mezi našimi IT týmy a různými specializovanými odděleními a analyzují a implementují koncepty procesů a specifikaci produktů. Sem patří i zpracování požadavků specializovaných oddělení, vytváření specifikací relevantních obchodních procesů a doporučování různých řešení týkajících se obchodních a technických požadavků. Obchodní analytici také podporují vývoj projektů a implementaci a integraci nových obchodních aplikací a systémů.

IT – vývojář softwaru

Úkolem softwarových vývojářů je analýza, koncept a rozvoj celofiremních webových aplikací a mobilních řešení eBusiness vycházejících z nejnovějších technologií. Kromě toho naši softwaroví vývojáři udržují, rozšiřují a optimalizují existující aplikace, aby byl zajištěn hladký provoz napříč firmou. Vývojáři úzce spolupracují s IT specialisty cargo-partner a také se zkušenějšími kolegy z různých obchodních oblastí. Samozřejmostí je průběžný rozvoj našich týmů, ke kterému využíváme nejpokročilejší technologie. Naše aplikace a programy také procházejí pravidelným vyhodnocováním kvality.

 

IT – Podpora

Naše IT podpora poskytuje našim zaměstnancům po celé světě cennou pomoc s různými uživatelskými aplikacemi a nástroji specifickými pro naši oblast. Navíc se Service Desk zabývá technickým vybavením a také uživatelskými zařízeními a k nim odpovídající správou uživatelů. Důležitou oblast zde představuje i udržování globální síťové infrastruktury a správa telekomunikačních systémů, aby byl zaručen plynulý provoz celé skupiny.

Správa dodavatelského řetězce

Náš tým pro správu dodavatelského řetězce představuje velmi důležitý styčný bod mezi námi a našimi klienty. Tento tým zodpovídá za stávající analýzu procesu zákazníka, řetězec vytváření hodnot a navrhuje optimalizaci všech aspektů procesů, obzvláště pak s ohledem na transparentnost a tok informací, a implementaci těchto zlepšení.

Na této pozici je zcela zásadní zákaznická orientace a proaktivní přístup, protože tato pozice úzce komunikuje s našimi zákazníky a IT týmy. Práce na široké škále mezinárodních projektů navíc umožňuje našim kolegům ze správy dodavatelského řetězce rychle získávat znalosti z různých oblastí naší společnosti.

Finance

Do této oblasti spadá účetní evidence, kontroling a účetnictví. To představuje jednak strategické finanční plánování, financování projektů a management rizik, ale i koordinaci a vytváření účetní závěrky. Zároveň je toto oddělení primárním kontaktem pro banky, auditory a obdobné instituce a má za úkol zajistit řádný výkon a průběžnou optimalizaci procesů zaúčtování, plánování a tvorby reportů. Kromě toho naše finanční týmy poskytují specifická data a klíčová čísla nezbytná při rozhodování produktového a regionálního managementu a monitoringu cílů. Tyto údaje slouží také jako podpůrná data pro řízení vyhodnocování rizik zahraničních měn.

Právní a pojišťovací oddělení

Právní a pojišťovací oddělení společnosti cargo-partner zajišťuje vymáhání dluhů, stará se o citlivé údaje zákazníků a zkoumá právní záležitosti a požadavky. Úkolem tohoto oddělení je také vyhodnocování smluv a vyjednávání smluvních podmínek a změn v těch stávajících, podpora investičního managementu v rámci podnikatelské legislativy v Rakousku i v zahraničí a správa korespondence s právními zástupci, notáři a mezinárodními přidruženými společnostmi.

 

Školení a management kvality

Náš tým školení a managementu kvality zodpovídá za vytváření, rozvoj a zlepšování úrovně znalostí v rámci naší skupiny. Na základě průběžné zpětné vazby, implementačních průzkumů a vyhodnocování vzdělávacích potřeb,zajišťuje tento tým efektivní workflow v různých oblastech naší společnosti.