Usluge

Ugovorna logistika

cargo-partner nudi sveobuhvatni paket logističkih usluga u cilju optimizacije Vašeg skladištenja i distribucije.

Pored internih i eksternih logističkih rješenja, imamo i namjenski uređena skladišta za naše klijente, specijalno napravljena da ispune njihove posebne zahtjeve a koji se tiču njihovih proizvoda.

Nudimo specijalizovana logistička rješenja i skladišne objekte za zahtjeve velikog broja industrija. Za skladištenje prehrambenih namirnica, lako kvarljive robe, farmaceutskih i medicinskih proizvoda obezbjeđujemo skladišta i distributivne centre sa kontrolisanom temperaturom na brojnim lokacijama. Radimo u skladu sa HACCP konceptom za bezbjednost hrane, a neke naše kancelarije imaju ISO, GDP i IFS certifikate. Kada je riječ o visoko tehnološkim i elektronskim proizvodima, naši klijenti mogu da koriste moderna skladišta, pod video-nadzorom i sa sveobuhvatnim bezbjednosnim konceptima.

Interna rješenja

Optimizujemo logistiku u Vašoj kompaniji, određujući oblasti u kojima smo Vam potrebni. Na osnovu čvrsto utemeljenog logističkog znanja i iskustva, pomažemo Vam da procese učinite efikasnijima, a da stalne troškove pretvorite u varijabilne.

Eksterna rješenja

U našim logističkim centrima širom svijeta pružamo rješenja za ugovornu logistiku i distribuciju, kao i širok raspon dodatnih usluga. Štedimo Vaše vrijeme i troškove istovremeno Vam omogućujemo da se usredsredite na svoju osnovnu djelatnost.