Kontakt Flappe öffnen
Кариера

Позиции

За да ви запознаем с някои от възможностите, които имаме за Вас, ето един кратък преглед, описващ някои от най-важните кариерни профили в cargo-partner. Ако смятате, че имате с какво друго  да допринесете в сфера, която не е посочена  тук, не се колебайте да се свържете с нас. Винаги сме отворени за вашите идеи.

Сътрудници в оперативните отдели

Нашите оперативни отдели за въздушно, морско, сухопътно и логистично обслужване представляват жизненоважна основа за процесите в цялата компания. Нашите колеги в динамичната област на ежедневните операции отговарят за организирането на всички аспекти на транспорта и складирането, като заявки и създаване на позиции, избор на превозвачи, издаване на транспортни документи, изготвяне на митническа документация и обработка на заявките на клиенти и управление на щети. Те са в пряк контакт с нашите клиенти и доставчици и си сътрудничат тясно с други офиси, агенти и партньори по цял свят, за да предоставят необходимата подкрепа за изграждането и разширяването на международните ни отношения с клиентите и бизнеса.

Продажби

Нашите колеги в областта на продажбите са отговорни за поддържането и разширяването на съществуващите взаимоотношения с партньорите ни, както и за намирането, привличането и придобиването на нови клиенти.

Това включва провеждане на пазарни проучвания, определяне на целеви пазари и клиенти, анализ на процесите на веригата за доставки на фирмите и идентифициране на потенциала за оптимизация. Необходими са отлични умения във воденето на  междуличностни преговори, за да се осигурят най-добрите сделки за нашите клиенти и да се постигнат високите стандарти на обслужване, представени от нашето мото "ние приемаме всяка задача лично". Накрая колегите ни в отдел  „Продажби“ редовно оценяват успеха си, за да определят мерки за подобряване в сътрудничество с ръководството и отговорните продуктови мениджъри. Много от нашите най-успешни колеги по продажбите бяха наети като спедитори, удостоверяващи успеха на нашата политика на вътрешно кариерно развитие.

ИТ – Бизнес анализи (управление на проекти)

Нашите бизнес анализатори управляват и координират редица проекти. Действайки като връзка между нашите ИТ екипи и различни специализирани отдели, те анализират и прилагат концепции за спецификации на процеси и продукти. Това включва изисквания за обработка от специализирани отдели, създаване на спецификации за съответните бизнес процеси и препоръчване на различни решения по отношение на бизнес и технически изисквания. Бизнес анализаторът също така подкрепя разработването на проекти, както и внедряването и интегрирането на нови бизнес приложения и системи.

ИТ – Разработчник на софтуер

Отговорностите на разработчиците на софтуер включват анализ, концепция и разработка на уеб приложения за широка публика и мобилни решения за е-бизнес, базирани на съвременното технологично развитие. Освен това, нашите разработчици на софтуер поддържат, разширяват и оптимизират съществуващите приложения, за да осигурят гладко функциониране на цялата група. Те работят в тясно сътрудничество с IT специалистите на cargo-partner, както и с опитни колеги от бизнеса. Непрекъснатото развитие на екипите ни е гарантирано, тъй като използваме само най-модерните технологии, а нашите приложения и програми подлежат на редовни оценки на качеството.

ИТ - поддръжка

Нашият Service Desk предоставя ценна поддръжка на нашите служители по целия свят с разнообразни потребителски приложения и специфични за индустрията инструменти. Освен това, отделът  обработва техническото оборудване на работното място, както и свързаните с потребителя крайни устройства и съответното управление на потребителите. Важното поле на дейност се състои в поддържането на глобалната мрежова инфраструктура и управлението на телекомуникационните системи, за да се постигне гладък работен поток в цялата група.

Управление на веригата на доставки

Нашият екип за управление на веригата за доставки представлява жизненоважна връзка между компаниятa и клиентите ни. Той  отговаря за анализа на текущите процеси по веригата и за създаване на стойност, посочвайки начини за оптимизиране на всички аспекти, особено по отношение на прозрачността и информационния поток, и прилагането на тези подобрения според нуждите на клиента.

Подходът, ориентиран към решения, е от решаващо значение в тази позиция, който служи като интерфейс между нашите клиенти и ИТ екипи. Освен това, работата по редица международни проекти позволява на колегите ни бързо да придобият знания в различни области на нашата компания.

Финансов отдел

Тази област включва контрол и счетоводство. От една страна, това означава стратегическо финансово планиране и финансиране на проекти, управление на риска, както и координация и създаване на финансовия отчет. В същото време този отдел е основният контакт за банки, одитори и подобни институции, за да се гарантира правилното изпълнение и непрекъснатото оптимизиране на процесите на планиране и отчитане. В допълнение, нашите финансови екипи предоставят конкретни и ключови данни, за да подкрепят вземането на решения за продуктите и регионалните мениджъри. Те наблюдават целите и служат като консултативен капацитет на ръководството при оценката на валутните рискове.

Правен отдел и застраховки

Правно-застрахователният отдел на cargo-partner  работи за събирането на вземания, важните за клиентите въпроси и разглежда правните въпроси и изисквания. Отговорностите на юридическото и застрахователното звено също включват оценяване и предоговаряне на нови и съществуващи договори, подпомагане на управлението на инвестициите съгласно дружественото право в Австрия и в чужбина и управление на кореспонденция с адвокати, нотариуси и международни дъщерни дружества.

Отдел Обучения

Нашият екип за обучение и управление на качеството отговаря за създаването, подхранването и подобряването на нивото на знания в рамките на нашата група. Въз основа на непрекъснато обратна връзка, проучвания на изпълнението и оценки на нуждите от обучение екипът ни TQM осигурява ефикасен работен процес в различните области на нашата компания.